Het niet naar behoren uitvoeren van de PLOP motie Camperplaatsen.

Onder het motto 't is weer voorbij die mooie zomer’ ziet PLOP zich genoodzaakt maar weer eens schriftelijk bij het college van B&W aan de bel te trekken.
Want ook nu maakt het college haar naam van ‘College van veel woorden, maar weinig daden!’ weer volledig waar.

 

Datum        : 22 september 2009

Aan            : Het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft        : Het niet naar behoren uitvoeren van de PLOP motie Camperplaatsen.

Geacht College,

Onder het motto 't is weer voorbij die mooie zomer’ zien wij ons genoodzaakt maar weer eens schriftelijk bij u aan de bel te trekken.
Want ook nu maakt u uw naam van ‘College van veel woorden, maar weinig daden!’ weer volledig waar.
Na meermaals mondeling geïnformeerd te hebben naar de stand van zaken m.b.t. de realisatie van een nieuwe locatie, dan wel het verbeteren van het voorzieningenniveau van de huidige camperplaats kreeg de raad begin juli 2009 eindelijk iets van een plan/antwoord schriftelijk aangeleverd.

{rokbox align=|left| title=|De camperplaats aan de Havenkade toch aardig in gebruik|}images/stories/dsc03631.jpg{/rokbox} De trage en onvolledige uitvoering van de PLOP motie van 25 oktober 2007 heeft ons wel de indruk gegeven dat u er aardig mee in uw maag zit.
Ook de door de verantwoordelijke wethouder gemaakte opmerking dat het zo’n vaart niet zou lopen met de ontwikkelingen, omdat de camperplaats nog nooit volledig in gebruik is geweest, is niet correct.
(klik hiervoor de foto (d.d. 26 juni 2008!))
Aannemelijk is wel dat deze insteek er mede debet aan is dat het proces loopt zoals het tot nu toe gelopen is.
Maar zoals gemeld werden wij 8 juli jl. blij verrast met een reactie van uw College!
In deze brief worden veel woorden gebruikt om aan te geven dat een nieuwe locatie niet haalbaar is gebleken en dat alles waarmogelijk(!) geïntegreerd gaat worden in toekomstige mobiliteitsprojecten. (typisch staaltje van verantwoording doorschuiven!)
Echter de toezegging die enige daadkracht doet vermoeden nl. de uitbreiding van de primaire voorzieningen van de bestaande Gereguleerde Overnachtingsplaatsen(GOP) aan de Hobokenstraat en het door bebording kenbaar maken dat de camperaars gebruik kunnen maken van de afvalwaterlozing aan de zwaaikom van de Vaart is tot op heden nog niet uitgevoerd.
Terwijl de laatste alinea in de brief, waarin U de hoop uitspreekt ‘op deze wijze een goed beeld te hebben gegeven omtrent de besluitvorming om deze zomer een optimale gastvrijheid te bieden aan de camperaars’, bij ons andere verwachtingen heeft gewekt.
Één en ander behoeft opheldering, dus wij zouden graag uitsluitsel van u ontvangen over deze (niet) gang van zaken!

NB.  Als financiële motieven ten grondslag liggen aan het niet uitvoeren van gedane toezeggingen dan is het wellicht mogelijk dat u als ‘armlastige’ gemeente voor de 7000 euro uitvoeringskosten een beroep doet op de provincie, die wel van zins is geld te steken in betere camperplekken.

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP 

i.a.a. de lokale media

Ook een  voor Assen?