plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


Welkom op de website van Stadspartij PLOP.

Stadspartij PLOP is de lokale politieke partij in de gemeente Assen.

De belangrijkste kenmerken van een lokale politieke partij:
·    Doet alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
·    Is geen afdeling van een landelijke politieke partij.
·    Kan daarom veel beter de lokale belangen van de inwoners behartigen.
·    Onderscheidt zich vooral van de politieke landelijke partijen door te voldoen aan de onafhankelijkheid zoals de Grondwet dat eist van raadsleden.


Een groot deel van de gemeenteraadsleden in het gehele land is afkomstig van lokale politieke partijen: 23,7% ofwel 2.277 van de 8654 raadszetels bij de laatste verkiezingen in 2010.

Stadspartij PLOP maakt sinds 1994 deel uit van de gemeenteraad van Assen, destijds nog onder de naam Politiek Logisch Oprechte Partij. Voor het verhaal daarachter verwijs ik graag naar de geschiedenis van PLOP, die u elders op deze site kunt vinden.

Maak op deze website verder kennis met Stadspartij PLOP, met haar gedachtegoed, met haar raadsleden en met de manieren waarop zij opkomen voor de belangen van de gemeente Assen en haar inwoners, en dus ook voor uw belangen.

Wees welkom!!