Verkiezingspogramma 2018

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8


Welkom op de website van Stadspartij PLOP.

Stadspartij PLOP is de lokale politieke partij in de gemeente Assen.

De belangrijkste kenmerken van een lokale politieke partij:
·    Doet alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
·    Is geen afdeling van een landelijke politieke partij.
·    Kan daarom veel beter de lokale belangen van de inwoners behartigen.
·    Onderscheidt zich vooral van de politieke landelijke partijen door te voldoen aan de onafhankelijkheid zoals de Grondwet dat eist van raadsleden.


Een groot deel van de gemeenteraadsleden in het gehele land is afkomstig van lokale politieke partijen: 23,7% ofwel 2.277 van de 8654 raadszetels bij de laatste verkiezingen in 2010.

Stadspartij PLOP maakt sinds 1994 deel uit van de gemeenteraad van Assen, destijds nog onder de naam Politiek Logisch Oprechte Partij. Voor het verhaal daarachter verwijs ik graag naar de geschiedenis van PLOP, die u elders op deze site kunt vinden.

Maak op deze website verder kennis met Stadspartij PLOP, met haar gedachtegoed, met haar raadsleden en met de manieren waarop zij opkomen voor de belangen van de gemeente Assen en haar inwoners, en dus ook voor uw belangen.

Wees welkom!!