De kandidaten voor 2022-2026

PLOP foto 1 Henk Santing

Lijst 4
Nummer 1

Henk Santing
Telefoon: 06-40053951
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Al ruim 30 jaar woon ik in Assen en het bevalt me nog steeds prima. Kids zijn er opgegroeid, naar school gegaan, hebben er leren schaatsen en de basketbalsport beoefend. En ook ik heb mijn plek wel gevonden. De laatste 4 jaar in de gemeenteraad.

Dat is ook waar het om gaat. Je kinderen zich zien ontwikkelen, op school en daar buiten. Wonen en leven in een prettige, groene, schone en veilige omgeving. Met ook een vorm van zorg als dat nodig is. In een stad met sport, cultuur en verenigingen. Assen biedt dat alles.

Maar het kan natuurlijk beter. Zo mag het groen in de wijken en langs de wegen wel beter onderhouden worden. Met (dat) het verdwijnen van het leegstaande 't Forum is er juist de kans om aan die kant van het centrum de verbinding met het Ceresplein en Triade te maken. Het huidige krimpplan mag van mij van tafel. En, het gemeentehuis moet eens mét de inwoners leren praten.

Politiek is natuurlijk ook compromissen sluiten. Maar wel met behoud van waar je voor staat. Ook dat is Stadspartij PLOP. De komende 4 jaar wil ik me graag weer voor u en de stad inzetten. Samen met de rest van de fractie en de partij.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

PLOP foto 2 Kees Boonzaaijer

Lijst 4
Nummer 2

Kees Boonzaaijer
Geboren: 20 september 1953
Assenaar sinds 1975
Woonachtig in het Centrum
Bezigheden: Raadslid (sinds 2006)
Contact: tel.: 06-24639822        e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom kiezen voor de Stadspartij?
Stadspartij PLOP is lokaal, sociaal en liberaal! De partij is niet gebonden aan een landelijke partijstructuur of ideologie en dit geeft mij de mogelijkheid, om zonder druk van bovenaf, te bepalen wat goed is voor Assen. Want daar draait het per slot van rekening om. ‘Laat lokalen, waar mogelijk, zelf bepalen wat goed is voor hun stad!’ Mijn idee dat politiek niet enkel in de raadszaal bedreven dient te worden, maar ook op straat, zorgt er voor dat je me vaak aan zult treffen bij activiteiten in de stad. Politieke laagdrempeligheid om te voorkomen dat de afstand tussen de Assenaren en hun bestuurders niet nog groter wordt!

__________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 3 Janna Booij

Lijst 4
Nummer 3
Janna Booij-Venekamp

Geboortedatum: 29 januari 1962
Assenaar sinds 1984
In de wijk Lariks

Bezigheden: werkzoekend, student, secretaris Stadspartij PLOP, plaatsvervangend raadslid Stadspartij PLOP, penningmeester Stichting Asser Regenboog Alliantie
Contact: tel. 06 33748729   e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds 1994 betrokken bij Stadspartij PLOP, als bestuurslid en later ook als raadslid.

Ik vind dat lokaal bestuur meer een kwestie van besturen dan van politiek moet zijn (tweede-kamertje-spelen doe je maar in Den Haag). Besturen vanuit het oogpunt van de burger, dus lokaal. Het bestuur dient de inwoners en niet andersom. Stadspartij PLOP zegt feitelijk hetzelfde.

Er is veel verbeterd op terreinen die Stadspartij PLOP als speerpunt heeft. Maar er kan nog meer worden verbeterd. Daar zet ik me ook de komende vier jaren graag weer voor in. Met altijd het oog op de belangen van de inwoners en een luisterend oor voor hun vragen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 4 Andre Dik

Lijst 4
Nummer 4

André Dik
Assenaar sinds 1988 en woonachtig in Baggelhuizen.
Contact: tel. 06-29481837    e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 1997 ben ik lid geworden van Stadspartij PLOP en sindsdien staat lokale politiek bij mij hoog in het vaandel. Gedurende alle jaren ben ik betrokken geweest bij Stadspartij PLOP; als raadslid, bestuurslid en als secretaris. De afgelopen raadsperiode heb ik weer met veel plezier zitting genomen in de gemeenteraad.

Ik zet mij graag in voor een inclusieve samenleving; een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt.

Daarnaast gaat Assen mij zeer aan het hart. Er gebeurt zoveel in deze mooie stad, maar het kan nóg beter! Een sociaal, levendig en bruisend Assen. Wie wil dat nou niet?

In de komende raadsperiode wil ik daar, met het verkiezingsprogramma 2022 in de hand, mijn steentje aan bijdragen. Samen met Assenaren blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst van onze mooie gemeente. Samen zijn we de Ogen en Oren van de stad!

____________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 5 Alber Roggen

Lijst 4
Nummer 5

Albert Roggen
Woonwijk : Oud Zuid
Assenaar sinds: 1951
Contatc: Tel. : 06-20650773    Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    


Na het volgen van de cursus “Politiek Actief”in 2018,georganiseerd door de gemeente Assen,ben ik mij gaan oriënteren welke partij het beste bij mijn politieke ambities paste.

Dit is Stadspartij PLOP geworden, en ik ben de fractie- en raadsvergaderingen gaan volgen en ben een actief PLOP-lid.

Stadspartij PLOP zet zich in voor alle burgers van de gemeente Assen, heeft voor hen altijd een luisterend oor, en heeft oog voor allerlei zaken die zich in de gemeente Assen aandienen. De Ogen en Oren van de stad, dus!! Participatie staat daarbij hoog in het vaandel.

Enkele speerpunten van mij zijn:
Verhoging van de veiligheid in het verkeer voor voetgangers en fietsers, o.a. door meer en veiliger oversteekplaatsen.
Veiligheid voor de burgers in het algemeen, o.a. daar waar nodig cameratoezicht.
Het realiseren van een openluchtzwembad.
Het realiseren van meer buitenactiviteiten voor de jeugd.

In de komende raadsperiode zou ik u graag van dienst willen zijn.

Mochten er vragen zijn over de speerpunten of andere zaken dan neem gerust contact met mij op.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 6 Lia de Ruiter

Lijst 4
Nummer 6

Lia de Ruiter-Dekker
Contact: tel. 06-51079590     e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Lia de Ruiter-Dekker, geboren en getogen in onze prachtige stad Assen!
En voor u en onze stad wil ik mij graag, met uw steun, voor een derde periode van vier jaar, inzetten.

Negen jaar geleden heb ik bewust gekozen voor Stadspartij PLOP, want Stadspartij PLOP is lokaal en daarom niet gebonden aan een landelijke partijstructuur en wij mogen dus, uiteraard in overleg met u, bepalen wat goed is voor Assen.
En voor u, de inwoners en onze stad Assen wil ik mij graag nog eens vier jaar hard maken!
Daarvoor heb ik uiteraard uw stem nodig!
Ik heb ruim 40 jaar ervaring in het onderwijs en ben eigenaar van Huiswerkbegeleiding Assen, erg betrokken bij jongeren in het algemeen en bij die van Assen in het bijzonder.
Kwetsbare groepen en hun kinderen mogen niet buiten de boot vallen. Niet in het onderwijs, niet in de sport, nergens!!!!
Het is onaanvaardbaar dat leerlingen laaggeletterd van school komen. Een groot, onzichtbaar probleem!
Speerpunt van beleid moet zijn dat leerachterstanden en laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren voorkomen worden!

Daarnaast is het belangrijk dat we zuinig zijn op onze stad, apetrots op ons Drents Museum, de TT met de TT-nacht! Natuurlijk wil Stadspartij PLOP ook dat Assen een veilige stad is, een schone stad met een gezellig centrum, waar het goed toeven is.
En heel belangrijk: laten we in deze lastige coronatijd samen de schouders eronder zetten en omkijken naar elkaar!

____________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 7 Ciske Fontijn

Lijst 4
Nummer 7

Ciske Fontijn

Ik ben Ciske Fontijn, 36 jaar, woon in de wijk Lariks en ben werkzaam bij een landelijk telecombedrijf waar ik als lid van de ondernemingsraad met veel plezier de belangen van de werknemers en de werkgever behartig. 

Nu wil ik mij ook inzetten voor de Assenaar en stel ik mij namens Stadspartij PLOP verkiesbaar voor de gemeenteraad. 

Stadspartij PLOP is onafhankelijk van landelijke partijen en legt alleen aan u verantwoording af.
Daarmee staat het Asser belang op 1 en zal een grote lokale vertegenwoordiging de wensen van de Assenaar beter beantwoorden. Daar ben ik van overtuigd.

De komende jaren zal Assen veranderen. Waar ik mij in het bijzonder voor wil inzetten, zijn de belangen omtrent de plannen om extra woningen te bouwen.
Dat moet in samenspraak met u.
Ik vind het belangrijk dat starters, doorstromers en ouderen uit Assen een goede plek hebben om de volgende stap in hun leven te zetten. In Assen wachten mensen te lang op de juiste woning.
Voor starters en doorstromers zijn woningen schaars. Hierdoor wonen mensen ongewenst langer bij ouders of op kamers, in huurwoningen of in te kleine huizen. Er ligt nu een grote kans voor onze stad die we niet aan ons voorbij kunnen laten gaan.
In mijn visie op wonen moet ons Asser belang worden gewaarborgd.
Een fijne stad voor iedereen. Daar wil ik samen met Stadspartij PLOP voor strijden. Met trots voor Assen wil ik dit doen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 8 Joan Wolthers

Lijst 4
Nummer 8

Joan Wolthers-Vrede
Assenaar sinds 1980
Woonwijk : Assen- Oost( Amelterhout)
Telefoon : 0623249328
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Al jaren actief binnen Stadspartij PLOP als bestuurder, gewezen raadslid en steunfractie.
Op deze manier probeer ik mijn steentje aan de Asser politiek bij te dragen.
Assen is een mooie stad, maar het kan nog beter.
Ik blijf mij graag vanuit mijn achtergrond inzetten voor de jeugd en de zorg voor de jeugd in Assen.
1 op de 13 kinderen leeft onder de armoedegrens.
Iedereen moet toch mee kunnen doen in Assen?
Verder oog hebben voor heldere communicatie van de politiek naar de Assenaar toe en vooral luisteren.
We zullen het samen moeten doen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 9 Ruud Wiersema

Lijst 4
Nummer 9

Ruud Wiersema

Na ruim 25 jaar voel ik me nog steeds thuis bij PLOP. De enige lokale partij in Assen.
Lokale politiek doet er toe. Zelfstandig denken en doen.
Geen Haagse spelletjes of opdrachten.
Samen met de inwoners bepalen hoe we in Assen onze zaakjes regelen en prioriteiten stellen.
Per slot van rekening hanteren we al jaren de slogans: "Iedere Assenaar een beetje burgemeester" en "Samen met u de ogen en oren van de stad". 

_____________________________________________________________________________________________________

 

PLOP foto 10 Johan Seubring

Lijst 4
Nummer 10

Johan Seubring

Ik ben Johan Seubring, geboren en getogen in Assen en woon met mijn gezin aan de rand van het centrum.
Inmiddels vele jaren lid van ATV de Hertenkamp en in mijn jeugd lid geweest van de jeugdtour en Achilles. Sporten heb ik hoog in het vaandel staan, graag draag ik mijn steentje bij voor uitbouw van een sportief en levendig Assen.
Ik ben lid geworden van PLOP, omdat een stad met een sterk lokaal bestuur ten goede komt van inwoners en ondernemers van onze prachtige stad. Ik zou graag zien dat Assen aantrekkelijk blijft en wordt, voor zowel jongeren als ouderen.
Assen is voor mij een stad met verzorgd groen en een dynamische leefomgeving voor jong en oud.
Ik stem lokaal in het stemlokaal!

____________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 11 Dick Hummel

Lijst 4
Nummer 11
Dick Hummel

Geboren: 24 oktober 1965 Assen
Woonwijk: Assen-Oost
Bezigheden: Sales Engineer, tafeltennis, verenigingswerk

Stadspartij PLOP, loopt al decennia lang voorop. Van Logische Oprechtheid, naar Lokale Onafhankelijkheid.
Die onafhankelijkheid is de toegevoegde waarde waardoor PLOP zich onderscheidt.
PLOP, de ogen en oren van de stad, gaat ook voor een openluchtzwembad.
PLOP heeft al veel gebracht, en gaat zeker ook voor veiligheid, dag en nacht.
Lees ons programma en stem op mij, of maak een PLOP collega blij.
Stadspartij PLOP is er voor u en zet, Assen, onze “stad op 1”.

Stem PLOP 14, 15 of 16 maart!

___________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 12 Mustar Effendi

Lijst 4
Nummer 12
Mustar Effendi

Waarom kiezen voor Stadspartij PLOP?
Stadspartij PLOP gaat verder, waar een ander stopt.
De Asser samenleving, sport, binnenstad, defensie, veteranen, postduiven, politiehondenclub en de gewone burger zijn voor mij en PLOP belangrijk.
Stadspartij PLOP hanteert voor iedereen gelijke normen en waarden en heeft respect voor iedereen.
Ik ben al bijna 30 jaar PLOP lid en draag iedereen een warm hart toe.
Hart voor de stad. Niemand uitgezonderd. We gaan ervoor. Stem lijst 4!

___________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 13 Erik Smit
Lijst 4

Nummer 13
Erik Smit

Al vele jaren zet ik mij, samen met Stadspartij PLOP, in voor Assen.
Assen is dé stad waar ik mij thuis voel, waar iedereen zich hoort thuis te voelen.
Assen is een stad waar ik mij persoonlijk en mijn bedrijf heb kunnen ontwikkelen.
Ontwikkelen moet iedereen kunnen in Assen. Assen is een stad die staat voor veiligheid.
Geen enkele politieke partij kan veiligheid beloven.
Wel kunnen wij, Stadspartij PLOP, druk uit blijven oefenen om de stad veiliger te maken. 

Daarom stem ik Lijst 4

____________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 14 Erik Kruise

Lijst 4
Nummer 14
Erik Kruise

Waar ik mij de aankomende jaren voor wil inzetten is het kritisch volgen van alle ontwikkelingen aangaande de binnenstad visie van Assen.
De verplaatsing en verschraling van ons winkelaanbod en daarnaast de uitbreiding van woningcapaciteit in het centrum. Dit zal gepaard gaan met diverse problemen ( bereikbaarheid, parkeerproblematiek, overlast etc.)
Veiligheid en leefbaarheid staan dan ook voor mij op nummer 1. Het terugdringen van criminaliteit en overlast met name in de binnenstad heeft voor mij prioriteit.
Samen met mijn mede PLOPpers wil ik er voor zorgen dat we een lokaal kritisch tegengeluid namens alle Assenaren laten horen. Opbouwend en verbindend!

____________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 15 Bert Jan ten Oever

Lijst 4
Nummer 15
Bert-Jan ten Oever

Al ruim 50 jaar Assenaar!
Komend uit de Randstad valt het mij altijd weer op hoe mooi onze stad is en dat het hier zo goed toeven is. Omdat het belangrijk is Assen waardevol te laten blijven en vooral in de toekomst deze waarden nog meer te kunnen uitnutten in ons aller belang, voel ik mij betrokken bij Stadspartij PLOP.
Ik adviseer: stem lijst 4

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lijst 4
Nummer 16
Hans Wensing

Ik heb jarenlang in het bestuur gezeten van de, voor mij enige Stadspartij en ben al jaren erelid.
Goede wijn behoeft geen krans. Al 25 jaar lang ben ik een groot voorstander van LOKALE politiek en ik stem daarom lokaal in het stemlokaal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Lijst 4
Nummer 17
Geert Hagen

Ik sta op de lijst voor Stadspartij PLOP, omdat PLOP voor mij DE onafhankelijke politieke partij in Assen is.
Graag zet ik mij in voor de energietransitie, waarbij mijn ervaring met VvE flat Ellen waardevol kan zijn.
Daarnaast wil ik mij inzetten voor de jeugdzorg, omdat hier zaken verbeterd kunnen worden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PLOP foto 18 Noes Solisa

Lijst 4
Nummer 18
Noes Solisa

Ik ben een echt stadsmens.

Daarom ben ik begin 2000 lid geworden van PLOP, een echte stadspartij. Stadspartij PLOP zorgt voor beweging & verandering in de stad voor de mensen waar het om gaat.

Dit doet ze samen met de mensen. Dit is alleen mogelijk met open ogen en oren voor de stad.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOP foto 19 Jan Postma

Lijst 4
Nummer 19
Jan Postma

Al ruim 50 jaar Assenaar en ben daarom voor een lokale partij: onze eigen Stadspartij PLOP. Zij staan dichter bij de mensen waar het om gaat.

Ik ben 40 jaar werkzaam geweest in de zorg bij VanBoeijen, dus ik kom graag op voor de belangen van mensen met een beperking.

Transparantie in de regelgeving van de gemeente Assen moet ook duidelijkheid scheppen voor deze medeburgers.

Ik ben al jaren actief als bestuurslid van de Asser Blues Stichting en medeorganisator van het New Bluesfestival en zet me vanuit mijn professie maar ook als hobby ook in voor verschillende activiteiten voor mensen met een beperking o.a al jaren actief als ondersteuner bij het G-Tennis bij ATV de Hertenkamp en probeer op die manier mijn bijdrage te leveren om Assen een geweldige mooie hoofdstad te laten zijn, waar sportief en cultureel van alles gebeurt.

Mijn stad Assen moet blijven bruisen!

Ook een  voor Assen?