Stadspartij PLOP kiest Henk Santing als lijsttrekker

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van Stadspartij PLOP op 12 oktober j.l. is Henk Santing gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. 

Henk heeft zich in de afgelopen jaren, waarin hij actief was en is als fractievoorzitter,  een PLOP-per ten voeten uit getoond. Zijn kennis, ervaring, betrokkenheid, bekwaamheid, inzet en inzicht waren en zijn voor Stadspartij PLOP van onschatbare waarde.

Henk heeft zijn benoeming in dank aanvaard en heeft er zin in om de verkiezingen in te gaan met de leden en het bestuur. De komende weken zullen de gesprekken plaatsvinden met de andere kandidaten. Op 14 december a.s.  wordt de kieslijst vastgesteld.


Het bestuur van Stadspartij PLOP,
Ruud Wiersema, voorzitter
Janna Booij, secretaris

 Henk Santing lijsttrekker Stadspartij PLOP

 Voorzitter Ruud Wiersema overhandigt Henk Santing de felicitaties en de bloemen
Foto: Janet Smit

Ook een  voor Assen?