Succes New Delhi!

Sinds 1 juni j.l. is Indiaas restaurant New Delhi weer terug aan de Brink! Na de vreselijke brand in december, moest eigenaar Abul Lais uitwijken naar de Kerkstraat, maar is nu gelukkig weer terug op de Brink. Reden genoeg voor Stadspartij PLOP, in de persoon van raadslid Lia de Ruiter, om een mooi boeket te overhandigen en Abul heel veel succes te wensen!

 

New Delhi

Ook een  voor Assen?