Een (tijdelijk) nieuw PLOP-raadslid, flexwoningen aan de Groene Dijk, het wijkuitvoeringsplan Pittelo, een facetbestemmingsplan bijzondere woonvormen en wat financieel-technische onderwerpen: de raadsvergadering van 18 april 2024

Ons raadslid Kees Boonzaaijer moet helaas door ziekte tijdelijk afscheid nemen van de raad. Albert Roggen zal hem als tijdelijk raadslid vervangen en is daartoe door de burgemeester beëdigd. We wensen Kees veel beterschap en Albert veel plezier en succes.

Aan de Groene Dijk zullen 150 flexwoningen worden gebouwd. Dit zijn tijdelijke -maar wel volwaardige- woningen die voor 15 jaar worden geplaatst en daarna weer worden verwijderd. Ze zijn bedoeld om de woningnood die momenteel heerst wat te verlichten en bestemd voor spoedzoekers zoals jongeren, starters, statushouders en andere urgente woningzoekers. Van de 150 woningen worden er 96 door de gemeente geplaatst en 54 door Actium. Twee weken geleden werd het voorstel al uitgebreid consulterend besproken en leefden er nog wel wat vragen. Dat was voor CDA en Lijst De Rijke aanleiding om een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen om maar 60 woningen aan de Groene Dijk te plaatsen en voor de rest een andere plek in Assen te zoeken. Daar is de tijd te kort voor: de woningen die Assen bouwt moeten er voor 1 januari 2025 staan. Dat amendement heeft het niet gehaald. CDA en Lijst De Rijke hebben ook tegen het voorstel gestemd. Stadspartij PLOP heeft vóór het voorstel gestemd, omdat het belangrijk is dat er op korte termijn extra woningen beschikbaar komen voor mensen die nu niet aan een woning kunnen komen. Uiteraard willen we wel dat de direct omwonenden er zo min mogelijk last van hebben en dat er alles aan wordt gedaan om dit tot een succes te maken,

Ook met het Wijkuitvoeringsplan Pittelo heeft Stadspartij PLOP van harte ingestemd. Het doorlopen proces, waarin de gemeente, inwoners en diverse instanties in de wijk hebben samengewerkt aan dit plan, en het mooie resultaat dat ze samen hebben neergezet, is zonder meer een compliment waard. Dat compliment hebben we ook met veel plezier uitgedeeld.

Over de andere agendapunten was geen discussie en geen stemming nodig. Een vruchtbare vergadering dit keer.

De fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?