Een dak op de wielerbaan? Wat Stadspartij PLOP betref niet!

Er zijn wel 13 pagina’s raadsvoorstel nodig om uit te leggen hoe belangrijk en geweldig dit is voor Assen. Dat klinkt als te veel woorden en te weinig resultaat. Nou, dat klopt. Want voor die 9 miljoen euro krijgen we dan 3 leslokalen en wat kantoorruimte (de sport en beweegcampus !?). En voor weinig kan dan ook dat dak nog worden meegenomen.

Wat een schoffering van de stad is dit.
Want laat het even goed op je inwerken. Het MBO-onderwijs van de afdeling sport en bewegen is al jaren gevestigd in Assen. Het is dus niet zo dat we iets nieuws gaan krijgen. Hetzelfde geldt voor de beoogde gebruikers van de beperkte kantoorruimte. Ook die zijn al jaren gevestigd in Assen.
Daarmee doen wij niets af aan de waardevolle betekenis van het MBO en die beoogde kantoor-gebruikende sportorganisaties voor Assen.
Nog even voor de volledigheid, de gemeente heeft ook geen huisvestingtaak voor het MBO-onderwijs. Zoals we die taak wél hebben voor het basis en voortgezet onderwijs.

Het voorstel roemt het belang van het onderwijs voor Assen. Begrijpelijk. Maar in het voorstel wordt die ene studierichting 3 leslokalen gegund terwijl dat onderwijs zelf een jaar geleden aangaf dat 3 lokalen eigenlijk te weinig leek te zijn, 3 is het absolute minimum.
Dat wordt dan dus ondergebracht in een pand met geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding. Geen enkele flexibiliteit dus naar de toekomst toe.
Dus als je het onderwijs dan zo belangrijk vindt, waarom creëer je dan niet direct ook meer ruimte? Of in elk geval de flexibiliteit voor uitbreiding dan wel ander gebruik?

Het ware belang van het beroepsonderwijs voor Assen laat het college uiteindelijk onderbelicht. Wat wil Assen daarin investeren? Met die blik zou er veel meer te bereiken zijn in en op Stadsbroek of elders in Assen, dan 3 leslokalen voor zoveel geld.

En die wielerbaan?
Wat Stadspartij PLOP betreft gaan we daar op termijn vast afscheid van nemen. Als het zover komt zullen we de dan geldende restwaarde van de baan versneld moeten afboeken.
Zonde van gemeenschapsgeld? Zeker.  Het is typisch politiek opportunisme geweest om die baan toch neer te zetten zonder een dak.

Concluderend.
Het is zeer jammer dat het Asser MBO onderwijs gebruikt wordt om alsnog een dak op die wielerbaan te krijgen. Oude politiek achter ons laten, is toch moeilijker dan gedacht. De Asser raad kan daar een grote stap in zetten door dit raadsvoorstel niet aan te nemen.

Henk Santing
Fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?