Visie detailhandelsstructuur

Voorzitter,
Goed dat we vandaag de visie op de detailhandelsstructuur bespreken. De start om tot deze visie te komen, ligt al enkele jaren terug. Onderzoeken zijn gedaan en vormen een basis voor deze visie.
Maar voorzitter, laten we niet vergeten dat de detailhandel zich steeds blijft ontwikkelen. Zo heeft in deze visie alsnog dat nieuwe concept van Darkstores een plek gekregen.
Een ander belangrijk veranderend element is de leegstand in ons winkelgebied. Ook die is veranderd de afgelopen jaren. Door nieuwe detailhandel of door transformatie die al dan niet al gerealiseerd is. Ook nu al zien wij een ontwikkeling die in de huidige visie ontbreekt. Dat betreft de opkomst van verschillende soorten kleinschalige supermarkten die we in de binnenstad zich zien vestigen. Ze ontbreken volledig in deze visie.
Dat maakt dus voorzitter, dat wij het verstandig vinden om met regelmaat een gerichte update van de visie uit te voeren. Gericht op de ontwikkelingen in concepten én ook onze basis van vierkante meter leegstand en gebruik. Graag horen we de kijk van het college hierop.

Dan voorzitter, nu over wat voor Stadspartij PLOP de kern is in een detailhandelsstructuur voor Assen. Namelijk de ruimte die wij bieden aan detailhandel initiatieven en ontwikkelingen in de stad. Die is naar onze mening in deze visie te beperkend.
Dat vindt voor de binnenstad deels zijn oorsprong in de binnenstadvisie. Die visie richt zich voor de detailhandel op het zogenaamde kernwinkelgebied. Om helderheid te krijgen over de positie van de Mercuriuspassage en het Ceresplein in de visie op de detailhandelsstructuur hebben we met de wethouder en de organisatie gesproken. Daar is ons gezegd dat deze beiden deel uitmaken van wat genoemd wordt “het hoofdcentrum”.
Voorzitter, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Die gebieden zijn waardevol voor Assen en de detailhandel aldaar ontwikkelt zich prima. Alleen wij herkennen met deze uitspraak wel dat er verwarring kan ontstaan voor wie de detailhandelsstructuur gaat gebruiken. Zo laat het kaartje op pagina 11 zien dat er geen detailhandel plaatsvindt op het Ceresplein. Om die verwarring recht te zetten, dienen we (met AC en 50+) het volgende amendement in.

Voorzitter, meer ruimte voor detailhandel zoeken wij ook voor de binnenstad, maar buiten dat hoofdcentrum. Hoe belangrijk dat is, zien we aan de opening afgelopen week van de Duitse fietsgigant Cube. Net nieuw gevestigd in Cité.
Maar naast Cité zoeken we ook enige ruimte elders in die binnenstad. Want wonen in een binnenstad vraagt ook de levendigheid van hier en daar detailhandel en andere functies. Dat het daarbij absoluut belangrijk is dat het hoofdcentrum die kwalitatieve vulling met detailhandel krijgt, kern van de binnenstadvisie, onderschrijven ook wij. Een zorgvuldig afwegingskader moet aan die toekomstige vestingen buiten dat hoofdcentrum ten grondslag liggen.
Voorzitter, om dit mogelijk te maken dienen we (samen met AC en 50+) een volgend amendement in.

Tot slot voorzitter. De stad is meer dan de binnenstad. De wijk- en buurtcentra, zo belangrijk voor de wijken dat die goed bezet zijn. En diverse overige vestigingsgebieden waar de vaak grotere goederen te verkrijgen zijn. Op onderdelen willen wij in de visie ook daar van beperking naar de kracht van de mogelijkheden. Dat maakt dat wij mede indiener zijn van het amendement door de VVD in te brengen over “verruiming van mogelijkheden binnen en buiten structuur”.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering op 19 oktober 2023)

Ook een  voor Assen?