Kaderbrief 2024 - de motiemarktmoties

Voorzitter dank. En vooral ook een dank aan de inwoners die zich hebben ingespannen om hun plannen te presenteren. En als ik toch bezig ben, ook een bijzondere dank aan de Griffie die zich in de rondte gewerkt hebben om dit te organiseren.

Voorzitter, de raad op tour en de daaropvolgende motiemarkt is voor de eerste keer gehouden. Uniek eigenlijk wel. Kenmerkend is natuurlijk dat we met zijn allen ook moeten leren van het proces en de route die ons bij al deze moties heeft gebracht.
Zo heeft mijn fractie er moeite mee dat diverse plannen en wensen samen zijn gebracht onder één noemer. Enerzijds omdat hierdoor sommige initiatieven nauwelijks nog herkenbaar zijn en wellicht anders meer richting hebben gekregen dan nu het geval is. Ik denk aan een initiatief als van de Componist. Anderzijds omdat sommige initiatieven een veel verdergaande toezegging krijgen als dat wij nu zouden willen gaan.
Maar goed, er zijn nu een tweetal verzamelmoties en die zijn daarmee wat het is.

Voorzitter, er zijn ook plannen die niet tot een motie hebben geleid terwijl wij daar wel een moment van aandacht aan willen geven. Zoals het idee van de groep Stadsvisie Rolder, Citadel en Kroonwerk die door afwezigheid op de markt niet gehoord kon worden. Helaas is die (binnen)stadsvisie nu eenmaal vastgesteld en zijn er onnodige en onverstandige uitspraken gedaan over Cité. Stadspartij PLOP heeft met regelmaat haar kijk daarop gegeven en dat blijven we doen. Maar de gedachten van deze groep over het plaatsen van groen en de mogelijkheid van een speelgelegenheid, lijkt ons toch een onderwerp dat een plek verdiend in de gemeentelijke plannen. We vragen het college dit op te pakken.
Een tweede groep die afwezig was, is de groep Verkeersveiligheid Valkenhorst. Het raakt de verkeersveiligheid en daarom doen wij het verzoek aan het college om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan.
Tot slot het plan om Rolderstraat 30/32 tot een gemeentelijk monument te maken. Wel als dat de wens is, dan lijkt het ons dat de indiener te horen krijgt wat hij daarvoor moet doen. Maar wij lezen ook dat indiener bang is voor een mogelijke extra bouwlaag op dit pand. Dan moeten we hem teleurstellen. Want hierin is het bestemmingsplan leidend en niet de vraag of het een gemeentelijk monument is.

Ten aanzien van de moties die wel ingediend zijn.
Leefbaarheid in de wijk staat bij Stadspartij PLOP voorop. De moties Ontmoetingsplekken (Wijkgebouwen), BOSS en Zonnereep dragen absoluut bij aan die leefbaarheid. De Zonnereep is sowieso een bijzondere plek in de stad. Het bruist aan activiteit en draait volledig zelfstandig op een enthousiaste buurt. Daar steun aan te mogen geven, is een voorrecht.
Ook de motie voor Valkenstijn steunen we graag. Er is daar sprake van vrijwillig en zeker ook betrokken beheer.
Als er onveiligheid in een winkelcentrum is ontstaan, dan is dat slecht voor de leefkwaliteit en het ondernemerschap. Stappen om daar verbetering in te brengen in Kloosterveen steunen we graag.
Tot slot die Opfriscampagne van de honden uitlaat regels. Dat zo’n motie ontstaat na een gesprek in de wijkontmoeting, is alleen maar mooi.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 20 juli 2023)

Ook een  voor Assen?