Jaarverslag en jaarrekening 2022

Voorzitter,

De jaarrekening 2022 ligt hier voor ons. Onze dank gaat uit naar de ambtelijke organisatie voor het vele werk en het ook leesbare resultaat. Wel zo prettig ook, is de goedkeurende verklaring van onze accountant Die goedkeuring betreft enkel de getrouwheid van de verantwoording over het afgelopen jaar. Dat de goedkeuring op rechtmatigheid wederom ontbreekt, is gezien de historische oorzaken geen verrassing. Maar de vraag wanneer deze onrechtmatigheid nu eindelijk voorbij is, wil mijn fractie wel graag eens beantwoord zien. Onze accountantscommissie heeft ook al op die zogeheten afloop aangedrongen.

Voorzitter, een zorgpunt is dat verouderde beheerplan groot onderhoud. Dat leidt in de jaarovergang tot een boekhoudkundige truc. Mijn fractie ziet dit ook als een signaal aan de raad om te zorgen voor actualiteit van beheerplannen, maar ook van uitvoering, beleid en visies.

Voorzitter, deze jaarrekening laat, net als in veel gemeentes, een positief resultaat zien. En in Assen mogen we wel spreken van een zeer positief resultaat. Een behoorlijk aantal grote plussen ook. Ik noem maar even de bijna 5 miljoen aan rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En dat geld hoeft niet eens terug! Laten we dit maar koesteren, want de komende jaren wordt ons alsnog een poot uitgetrokken door Den Haag.

Voorzitter in 2022 bleek Assen ineens al de groenste stad van Nederland te zijn. Zo zie je maar weer, we mogen er niet alleen trots op zijn maar dit ook gewoon eens hardop zeggen. Dan weten ze het in Groningen ook.

Voorzitter, het jaarverslag beschrijft ook diverse gerealiseerde zaken waar we zeer blij over kunnen zijn. Ik bespaar u een opsomming. Toch wil ik nog benoemen wat we inmiddels welhaast lijken te zijn vergeten, want Corona hield ons de eerste maanden nog volop in de greep. Gezien de impact op velen hadden daar nog wel wat woorden aan besteed mogen worden.
Wellicht dat de bestuurlijk overgang met een nieuw college die blik vooral al vooruit heeft gericht

Tot zover.

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2023)

Ook een  voor Assen?