Verantwoordingsrapportage en Krediet Stadskwartier

Voorzitter, de projecten in het uitvoeringsprogramma Stadskwartier waar nu 1 miljoen krediet voor wordt gevraagd, zijn van rijp tot nog zeer groen. Mijn fractie wil het verzoek om dit vervolgkrediet gebruiken om ook nog enige zorgen en richting uit te spreken voor de aanpak in de komende tijd. De verantwoordingsrapportage is daarvoor een mooie kapstok.

Voorzitter, een belangrijk deel van de projecten gaat over wonen. Omdat het nog veel over structuren gaat, klinken de plannen als veel van het oude en dus ook veel van hetzelfde. Wij roepen het college op meer gericht te kiezen voor wat nodig is. Want hoe krijg je die doorstroming op gang van die “empty nesters”? Niet door nog meer gezinswoningen te bouwen want die laten zij juist achter zich. Ga dus gericht op zoek naar hun woonwensen en biedt actief ruimte aan initiatieven zoals die van Woonstee.
En dan die singles in Assen. Van jong tot oud. Dat vraagt ook creativiteit in bouw, want voordat je het weet zijn het duo’s geworden. Bouw dus aantrekkelijk en vernieuwend.
En wat ons ook zorgen baart, is het betaalbaar kunnen wonen en bouwen. Waarbij eigenlijk de eerste vraag is, wat is dat nu eigenlijk, betaalbaar. Laten we daar als Assen eerst eens een definitie van geven. Want dan pas weten we wat we vragen aan te bouwen betaalbare huizen in het Stadskwartier.

Ten aanzien van het Havenkwartier zijn ook wij verrast over de plannen voor een mogelijk collectief warmtenet voor deze nieuwbouw. Wij verwachten daar vooral de standaard warmtepomp. Als het college voortgaat in de suggestie van een warmtenet aldaar, dan horen we graag waarom het geen warmtepomp moet of kan worden.

Voorzitter, we lezen in de voortgangsrapportage dat het college op dit moment de mogelijkheden verkent om de realisatie van de bouwprojecten V&D en Forum Noord te versnellen terwijl de ontwikkelaar realisatie aan het uitstellen is (blz. 13). Deze bijzondere tegenspraak doet vermoeden dat het college hierin actief grondbeleid overweegt, terwijl de economie de ander kant op beweegt. Mijn fractie is een tegenstander van zo’n gemeentelijke aanpak alhier.

Voorzitter uiteraard gaat het hier ook over de openbare ruimte in de binnenstad. Steeds worden met trots de bureaus genoemd die de plannen mogen maken. Maar wij hebben zorgen over dat zo’n aanpak zijn eigen leven gaat leiden en de wellicht platvloers aanvoelende realiteit uit het oog verliest. Ik noem het gesprek met ondernemers over de lij-lindes in de markstraat. Of beter, juist het gebrek aan gesprek. Want het ontwerp lijkt heilig te zijn. Wij vragen het college alsnog serieus met hen om te gaan.
Of die halsstarrige intentie om alle winkels aan de noordzijde van de Rolderstraat uit te bannen. Wat je er ook van vindt, de Rolderstraat blijft een aanloop straat. Dus roepen wij ook op te stoppen met de beperkingen aan de zuidzijde die ontstaan door vage plannen om daar ooit eens woningen te bouwen en zinvolle parkeerruimte op te heffen. Het frustreert de ondernemers aldaar.
Voorzitter, de aanpak van de gemeente Assen in de Rolderstraat houdt iedere individuele investering en ontwikkeling tegen. De gemeente is daarmee zelf verantwoordelijk voor het verloederen van panden en buurt aldaar. Om dat vervolgens als argument voor eigen plannen te gebruiken. Stop daarmee en biedt weer ruimte.

Tot zover.

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2023)

Ook een  voor Assen?