Gemeenschappelijke Regelingen

Voorzitter,

We bespreken vanavond de jaarverslagen 2022 en de concept begrotingen 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Assen in deelneemt. Wat mijn fractie betreft zou het daarbij vooral over de dienstverlening moeten gaan, de gestelde kaders en de ontwikkeling van de kosten. Zodra we het over de bedrijfsvoering gaan hebben, is er sprake van een serieus probleem.

Voorzitter, Ik wil graag eerst een dank uitspreken aan de intergemeentelijke raadswerkgroep die zich heeft gebogen over een 4-tal gemeenschappelijke regelingen. Met hun adviezen ontstaat ook gemeenschappelijkheid tussen de gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep. En dat is goed.

Voorzitter.
Van de jaarverslagen 2022 hebben we vooral kennis genomen. Het is vooral wat het is. Een terugblik en verantwoording. Wat betreft de concept begrotingen 2024 wil ik me hier beperken tot de gemeenschappelijke regelingen waarvoor de werkgroep een advies of zienswijze heeft afgegeven.

Om te beginnen de WPDA.
We hebben de voorgestelde zienswijze gelezen en ook dat het college voorstelt dit niet over te nemen. Wij horen graag de toelichting op dit negatieve advies van het college.
In het programma “Een stabiel en voorspelbaar inkomen” geeft de WPDA aan dat zij graag meewerkt aan realisatie en vindbaarheid van de lokale voorzieningen. Zij stellen daarbij ook, en ik citeer:
“Aanvullend hierop vinden wij het rechtvaardiger dat in de voorwaarden een inkomensgrens wordt gesteld op een reëel beschikbaar inkomen en geen nominale inkomensgrens van bijvoorbeeld 120% van het sociaal minimum. Het gaat er immers om wat iemand netto kan besteden.”
Voorzitter deze intentie staat ook in het bestuursakkoord “dichtbij en daadkrachtig”. Vraag aan het college hierover. Lees ik nu in deze begroting de opinie van de WPDA of is dit een aanzet vanuit het college om invulling te geven aan die intentie in het bestuursakkoord.

Ten aanzien van de Veiligheidsregio Drenthe herkennen we het belang en de zorgen over het behoud en de aanwas van de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Het is een continu aandachtspunt. Goed dat de werkgroep daarom het gesprek met de VRD aan wil gaan.

Dan de Regionale Uitvoeringsdienst, de RUD. De voorgestelde zienswijze ondersteunen wij. Want die extra 7% is het zoveelste signaal in de afgelopen jaren dat de bedrijfsvoering niet op orde is. En er zijn er nog wel een paar aan te wijzen in deze concept begroting.
Voorzitter de taak van de RUD is een belangrijke. Wij willen volgend jaar vooral weer over de dienstverlening, de gestelde kaders en de ontwikkeling van de kosten praten. Wij roepen het bestuur van de RUD op om daarvoor te zorgen.

De werkgroep constateert bij de GGD, als het over data verzamelen en data-gedreven werken gaat, een veelvoorkomend fenomeen. Namelijk dat meerdere partijen zich over ongeveer hetzelfde vraagstuk buigen. Een veel voorkomend monster. Goed dat de werkgroep hierover meer data verzamelt. Een zelfde compliment als het gaat over het gewenste inzicht in de begroting in wat de wettelijke taken zijn.

Tot slot voorzitter.de Regio Groningen-Assen. Geen gemeenschappelijke regeling, maar Assen is convenantpartner in deze samenwerking. Er ontbreekt daar één ding in de plannen. Namelijk de naam van het intercitystation Assen. Want in de plannen van vervoerder Arriva voor die dagelijkse trein naar Parijs (en weer terug) ontbreekt Assen. Onbestaanbaar natuurlijk voor dit intercitystation.
Want voorzitter, zo’n slechte grap over Assen willen we toch echt niet horen. Want …

“Kent u het verhaal van die Assenaren die met de trein naar Parijs gingen?
“Ne pas arriva”!
Omdat ze in Assen niet konden instappen.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2023)

Ook een  voor Assen?