Proeftuin Lariks

Voorzitter, de proeftuin Lariks heeft Stadspartij PLOP nooit echt kunnen bekoren.

Het oorspronkelijke plan van woningen inpakken en vol elektrisch verwarmen ging helaas niet werken. Een proef met een negatieve uitkomst. Maar dat kon natuurlijk niet en dus werd de keuze gemaakt voor een warmtenet op Aquathermie.
Een wellicht kansrijke methode, maar wat PLOP aangaat op de verkeerde plek zo midden in de wijk en ver van de Vaart als warmtebron.
De enige component waar wij de waarde van in hebben gezien en nog steeds zien, is wat in het raadsvoorstel het eerste spoor genoemd wordt. Het spoor van de “altijd-goed” maatregelen, isolatie en de aandacht voor de apparatuur in huis.

Wat het tweede spoor betreft voorzitter, zien we terug zoals het bij de overheid vaker gewoon is. Het oorspronkelijke plan werkt niet, doch we gaan vrolijk verder. En ook nu weer is er sprake van een soort van vlucht voorwaarts. Herkenbaar ook aan het feit dat in de titel van het voorstel gesproken wordt over de wijk Lariks en niet meer over het gedeelte Beek.

Het gebied wordt uitgebreid tot eerst ruim 800 woningen. Tussen de regels door lezen we dat het gebied nog veel groter kan worden. Meer dus dan de ruim 600 die past bij de bron voor dit warmtenet. Daarmee is dit fundament, een warmtenet op Aquathermie verdwenen. Eigenlijk is er dus geen warmtebron meer. Toch wel belangrijk bij een warmtenet.
Hoe het dan wel moet, dat blijft onbeantwoord.

In het plan wordt nu genoegen genomen met een lager aantal woningen dat aangesloten wordt. Niet meer die 90%. Daarmee wordt straks die onrendabele top een stuk hoger. Wie moet daar dan voor opdraaien? Ik mag toch hopen dat dit niet de gemeente Assen is.

Voorzitter, dit tweede spoor ziet er uit als een ondoorzichtig spoor. Waar het heen moet gaan is onduidelijk en waar het uitkomt is onbekend.
Het is nu onverantwoord om daar als raad in dit stadium positief over te besluiten.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 6 april 2023)

 

Ook een  voor Assen?