Bespreking rapport openlucht zwembad

In november 2021 is onze motie aangenomen voor een haalbaarheidsonderzoek voor een openluchtzwembad in Assen. Het gaat daarbij om een mogelijke locatie, mogelijke omvang, aantal bezoekers en het geld (investering en de jaarlijkse inkomsten en kosten).
Nu, het heeft even geduurd, maar de update van het oude onderzoek (2008 en 2010) naar die mogelijkheden voor een openlucht zwembad is gereed. Onlangs heeft de opsteller het rapport gepresenteerd. Het gaf een realistisch beeld van de mogelijkheden en de kosten. Voor Stadspartij PLOP een bevestiging ook van de haalbaarheid van een openlucht zwembad voor Assen.
De consulterende bespreking van het rapport (op 23 maart 2023) moet duidelijk maken of de raad een vervolgonderzoek wil. Wel, daar is een ruime meerderheid voor in de raad. De verschillende partijen hebben ook aangegeven wat ze belangrijk vinden voor het vervolgonderzoek. Dat gaan we terugzien in de onderzoeksopdracht die het college nu moet gaan maken.
De eerste stap is gezet en nu op weg voor de tweede!

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartrij PLOP

Ook een  voor Assen?