Steunbetuiging slachtoffers aardbeving Syrië en Turkije

Stadspartij PLOP heeft met verbijstering kennis genomen van de enorme ramp in delen van Syrië en Turkije. Steden en volledige dorpen zijn met inwoners weggevaagd. Een humanitaire ramp die zijn weerga niet kent. Alle hulp, ook vanuit de gemeente Assen, kan rekenen op onze volledige steun. 

Onze gedachten gaan vooral uit naar onze Syrische en Turkse inwoners die hierbij betrokken zijn middels familiebanden of anderzins. Wij wensen hun heel veel sterkte in deze zware tijden.

Bestuur en fractie Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?