Schriftelijke vragen lantaarnlaadpalen

Stadspartij PLOP stelde vandaag, 8 februari 2023, onderstaande schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: de inzet van lantaarnlaadpalenGeacht College van B&W,

Onlangs heeft u de schriftelijke vragen van de fractie van Groen Links beantwoord over de EV laadpalen. Daarin is ook een vraag gesteld over alternatieve vormen van laden en het mogelijk loslaten van de 250 meter norm.
In de beantwoording van deze vragen ontbreekt tot onze teleurstelling de lantaarnpaal als laadpaal. Stadspartij PLOP heeft al meerdere keren de interessante mogelijkheden van deze combinatie van functies aangekaart. Zo is de integratie van de laadpaal in de lantaarnpaal een aanwinst in het straatbeeld. Het biedt daarmee ook de mogelijkheden om meer spreiding van de laadfunctie te realiseren. Dus minder concentratie. Als u daar vandaag in investeert zal in die omgeving ook minder overlast zijn van het parkeren bij een laadpaal.

Dit brengt ons tot de onderstaande vragen.

  1. Heeft het college inmiddels kennis genomen van de door Stadspartij PLOP afgelopen november nog genoemde ontwikkeling in Arnhem, alwaar in nieuwbouwwijken de lantaarnpaal ook de functie van laadpaal krijgt?
  2. Onderschrijft het college de voordelen van de gecombineerde functie van lantaarnpaal en laadpaal?
  3. Is het college het met Stadspartij PLOP eens dat juist in de nieuw te ontwikkelen wijken (nieuwbouwwijk en herontwikkeling) deze lantaarnlaadpaal snel en relatief goedkoop (u bent er toch bezig) te plaatsen is?
  4. Is het college van plan het plaatsen van lantaarnlaadpalen op korte termijn in het Asser “assortiment” op te nemen?

De toekomst begint vandaag en Stadspartij PLOP ziet graag dat Assen vanuit dit perspectief de nieuwe ontwikkelingen omarmt. Zeker als dit te combineren is met investeringen die toch al gedaan moeten worden. Zo zetten we gemeenschapsgeld ook slim in.

Met vriendelijke groeten,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP
06 40053951

- in afschrift aan de media

Ook een  voor Assen?