In memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud-lid Bennie van der Mei is overleden.
Bennie was vele jaren actief lid van onze vereniging. Met plezier denken wij aan hem terug.
Hij vervulde diverse functies waaronder bestuurslid, campagneleider en lid van de
gemeenteraad. Wij herinneren hem als een betrokken, energiek en enthousiaste
persoonlijkheid. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.

Ook een  voor Assen?