plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter.
Mooi dat we deze plannen bespreken vanavond. Want de herinrichting van de winkelstraten gaat dat deel van de binnenstad een stuk mooier maken. Tenminste, dat is de bedoeling.
In de uitleg hierover afgelopen week is dat mooier maken ook wel naar voren gekomen. Wat dat betreft zullen de winkeliers en de bezoekers van dit deel van de binnenstad vast tevreden zijn met het resultaat.

Grote ongerustheid was er bij mijn fractie over de herinrichting van de Oudestraat. Deze straat is in de binnenstadvisie als kwetsbaar benoemd. Kwetsbaar in die zin dat de winkelfunctie op termijn zou kunnen verdwijnen. In de ogen van Stadspartij PLOP betekent dit dat wij als gemeente deze straat eerder extra aantrekkelijk zouden moeten maken. In elk geval dat we geen maatregelen nemen die het ondernemen en het winkelen aldaar bemoeilijken, onprettig of onveilig maken.
Uit de schriftelijke reactie op de vragen uit de bijeenkomst van afgelopen week, begrijpen we dat het niet de bedoeling is dat daar gefietst gaat worden. Dat is echt goed nieuws voor de winkeliers en het winkelende publiek.

We begrijpen dat in het voorlopig ontwerp slechts gekozen is voor een inrichting die op termijn fietsen mogelijk maakt zonder dat dan aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn. Wij vragen ons af hoe we dat moeten zien voorzitter. Want mijn eerste indruk bij deze omschrijving is dan “wel de bestrating van een fietspad al aanleggen”. Zoiets nodigt dan juist toch uit tot fietsen in de Oudestraat.
Maar laat ik het niet zelf invullen. Graag hoor ik van het college hoe de inrichting in het plan nu bedoeld is.

Een tweede kwestie voorzitter betreft de klimaatadaptie op het onderwerp water.
In het plan wordt rekening gehouden met dit vraagstuk. Het riool wordt vervangen en zogenaamde Wadi’s worden aangelegd. Maar de vraag hoe lang we met deze maatregelen de winkels droog houden, blijft wat onduidelijk beantwoord.
Het gaat per slot allemaal sneller dan gedacht. In Limburg dachten ze ook dat de Maas maar eens in de 50 jaar buiten zijn oevers zou treden. Ze hebben inmiddels andere ervaringen.
Als wij in Assen nu dus deze straten gaan aanpakken, dan graag zo dat we ook dit soort extreme wateroverlast aankunnen.
Graag horen we van het college met welke kennis nu eigenlijk rekening is gehouden in dit ontwerp.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022