plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter.
Dank aan dit huis voor dit jaarverslag. De veranderde lay-out bevalt de één en is voor de ander wellicht een stap te ver. We gaan het ook van andere fracties nog wel horen.

Voorzitter.
Het jaar 2021 is om meerdere redenen een bijzonder jaar geweest. Bestuurlijk is dit het jaar van de visies geweest. Over de Binnenstad, het wonen, de omgeving en de warmtevisie. Visies waarin ook het debat in deze raad de scherpte heeft gevoeld die past bij hoe je tegen Assen aankijkt.
Op menselijk vlak is 2021 toch vooral het tweede Corona jaar geweest. Lockdowns. Avondklok. Testen en vaccineren. Volle ziekenhuizen. De vele nazorg en het herstel dat soms niet eens wil vlotten. Eenzaamheid, van oud tot jong. En voor velen ook financieel een dramatisch jaar. Zoals die ondernemers die hun spaargeld of pensioen voor het tweede jaar op rij zagen verdampen.
Het jaarverslag laat ook zien dat de gemeente actief is geweest met de financiële corona steun. Vooral gebaseerd op de Rijksbijdrage. Dat is op zich mooi. Maar er is natuurlijk veel meer dan geld alleen …

Voorzitter.
Financieel is 2021 nog niet eens zo gek verlopen. Met dank vooral aan de meevallers die zich hebben aangediend. Deels extra geld uit Den Haag en deels meevallers op beleidsterreinen waarvan we gewend zijn dat ze eerder tegenvallen. In de laatste categorie noem ik de zogenaamde BUIG-uitkeringen. Gewend aan een tekort is er nu ineens geld over. Mooi ook voor onze inwoners want er zijn nu minder mensen afhankelijk van de bijstand. Dat betekent overigens niet dat iedereen er tegenwoordig warmpjes bijzit. Want de druk op ons aller portemonnee is sterk toegenomen. En steeds meer mensen zitten financieel te krap.

Voorzitter.
Ook een dank aan onze accountant die onze financiën nadrukkelijk doorgespit heeft. Dat heeft geleid tot een goedkeuring op de getrouwheid van de jaarrekening. Helaas hebben zij voor het derde jaar op rij geen goedkeuring afgegeven over de rechtmatigheid van de uitgaven. Dit betreft vooral Europese aanbestedingen én verstrekking van subsidies.
Vorig jaar stelden wij al de vraag hoe serieus het college deze afkeuring nam. Vooral ook omdat wij als fractie graag perspectief willen zien. Dit laatste vraag ik ook nu aan het college. Geef ons als raad perspectief op het terugdringen van deze onrechtmatigheid. Dat moet toch mogelijk zijn als je de situatie goed in kaart hebt.

Tot slot voorzitter.
Met de afronding van het jaar 2021, is het toch ook tijd dat de verantwoording van de stichting TT festival over 2021 met ons gedeeld wordt. Al bijna 2 maanden terug hebben wij hier om gevraagd. Gisteren, na alweer zo’n 4 weken stilte, hebben wij nog maar eens gevraagd waar het blijft. En zowaar een paar uur later hebben we het.
Echter, in de naam van het document staat “aangepast”. Een door hun accountant goedgekeurd document aangepast? Ook dit roept weer allemaal vragen op. Aangepast? Wat dan? Dit soort onrust is het simpele gevolg van het niet voldoen aan een eenvoudig informatieverzoek van een raadsfractie.
Voorzitter. Uiteindelijk hebben wij dus het door de stichting vóór 1 april opgeleverde originele jaarverslag 2021 nog steeds niet mogen ontvangen. We zien het graag alsnog per ommegaande tegemoet.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022