30-jaar-PLOPv2 MJJ-20221031-Plop-15 Slider_4 30-jaar-PLOPv2 Slider_1 Slider_5 30-jaar-PLOPv2 Slider_3 Slider_6

Op woensdag 15 juni 2022 presenteerde onze fractievoorzitter Henk Santing namens de formerende partijen (Stadspartij PLOP, Christen Unie, Assen Centraal, VVD en de SP) het nieuwe bestuursakkoord voor de komende 4 jaren. En trots zijn wij op dit “Assen, Dichtbij en Daadkrachtig”. Mooi is het natuurlijk dat we veel van ons verkiezingsprogramma er in terugzien. Nog mooier is het dat het de stad met inwoners, ondernemers en organisaties centraal stelt. En zeker ook mooi is dat ook de andere formerende partijen hier zich goed in herkennen.

bestuursakkoord

Voor geïnteresseerden is het bestuursakkoord te lezen via deze link: https://www.assen.nl/sites/default/files/GA-Bestuursakkoord.pdf


Op donderdag 16 juni is het akkoord aan de gemeenteraad van Assen aangeboden. Ook daar sprak onze fractievoorzitter namens de formerende partijen. Tevens is onze kandidaat wethouder Bert Jan ten Oever gepresenteerd. Om vervolgens met zijn toekomstige collega’s tot wethouder te worden benoemd (unanieme stemming in de raad). Wij zijn trots op onze wethouder en wensen hem veel succes!!!

het nieuwe college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, v.l.n.r. Bert Jan ten Oever (Stadspartij PLOP), Cor Staal (ChristenUnie), Albert Smit (Assen Centraal), Jan Broekema (SP), Martin Rasker (VVD) en burgemeester Marco Out.