plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter, geachte raad, aanwezigen in de zaal en online.
Het is mij een eer en genoegen vandaag het nieuwe bestuursakkoord van Assen aan deze raad aan te mogen bieden. Ik sta hier dan ook namens de 5 formerende partijen. De SP, VVD, Assen Centraal, Christen Unie en Stadspartij PLOP.

Het is vandaag 16 juni. Precies 3 maanden nadat de Asser kiezer zich heeft uitgesproken. Toch al weer even geleden. Maar laat ik zeggen dat hier gekozen is voor zorgvuldigheid boven snelheid.
Dat heeft zich ook uitbetaald voorzitter. Want na de lange informerende aanloop, is in de formatie daadkrachtig gewerkt door de formerende partijen. In een open, constructieve sfeer van gelijkwaardigheid. Met natuurlijk ook de schuurmomenten. Maar het willen besturen vraagt verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven naar elkaar toe. Je bewust zijn dat je dit samen gaat doen.
Dat heeft geleid tot een mooi bestuursakkoord voor Assen waarin alle formerende partijen zich goed herkennen.

Voorzitter.
Het bestuursakkoord heeft als titel “Assen, Dichtbij en Daadkrachtig”.
Daarmee geeft het de kern van onze intenties en ons handelen weer.

Dichtbij.
De nadruk ligt op dichtbij de Asser samenleving willen komen. Mensen willen gehoord en gezien worden. Individueel en als organisatie. Daarvoor gaan we de stad en de wijken in. Zijn daar volop aanwezig en luisterend in gesprek. Op zoek naar wat nodig is, waar de kracht van het individu en diens omgeving ligt. Dat doen we op alle beleidsterreinen. We bouwen daarmee aan de sociale infrastructuur van onze stad. Gericht op een bredere maatschappelijke welvaart. De kern van een gezonde, leefbare sprankelende hoofdstad van Drenthe.
Dichtbij zijn we ook voor de Asser ondernemers. Tevreden ondernemers zijn per slot de beste reclame voor nieuwe vestigingen.

Daadkrachtig.
Daadkracht is nodig om al die mooie woorden tot werkelijkheid te brengen. Dat vraagt naast die daden ook gewoon om geld.
Ik ga hier niet te diep in op de punten uit het akkoord. Als raad doen we dat ook pas tijdens de kaderbrief. Twee elementen wil ik er wel vast uithalen.
Allereerst gaan we ruim investeren in onze activiteiten in de wijken. Er komt 4 miljoen gericht op preventie. Een deel daarvan voor het al bekende preventiefonds. Het andere deel wordt besteed aan wat al werkt, wat toevoegt aan die sociale infrastructuur in de wijk.
De wens om de positie van jeugd en jongeren in Assen te versterken, is breed uitgesproken door de jongeren zelf en wordt zeker ook breed gedragen door de Asser gemeenteraad. Maar zonder middelen kom je nergens. We zetten hiervoor 1 miljoen opzij en gaan raad-breed aan de slag.

Om onze ambities voor Assen te realiseren, zetten we incidentele en structurele middelen in. Goed rentmeesterschap is het uitgangspunt. En toch wil ik hier al een winstwaarschuwing uitspreken. Want in 2026 is er grote onzekerheid over de bijdrage van het rijk. Zoals het er nu uitziet keldert die bijdrage fors. Zo’n beetje voor alle gemeenten. Daarom maken wij na 2 jaar een tussenbalans op.

Voorzitter.
Er is de komende jaren veel te doen in Assen.
Daar gaan deze 5 Asser wethouders vol enthousiasme met dit huis en de stad aan werken. Ik stel ze nu graag al even voor. Bert Jan ten Oever namens Stadspartij PLOP, Cor Staal namens de Christen Unie, Albert Smit namens Assen Centraal, Martin Rasker namens de VVD en Jan Broekema namens de SP.
Hun aanpak vraagt naar onze mening om een vooral open bestuursstijl. Open naar inwoners en ondernemers. Open naar de Asser gemeenteraad. Een gemeenteraad waarvan ik de afgelopen 3 maand al heb geproefd dat er een mooie open dynamiek en houding is.

Voorzitter.
Samen maken we de stad. Met dit akkoord willen wij met u allen werken aan een nog mooier Assen.
Een Assen om trots op te zijn en te blijven.
Want de toekomst begint nu.

Ik ben er bijna Voorzitter.
Want graag wil ik eerst nog enkele mensen bedanken die deze formatie in goede banen hebben geleid. Voor hen zo dadelijk een klein gebaar van dank voor hun onmisbare rol.
Om te beginnen onze formateur, de heer Johan Baltes. Scherp leidend tot het eind aan toe.
Op de voorgrond aanwezig namens de gemeentelijke organisatie. Saskia Breedveld, Marieke de Blok en François Kloosterhuis. Lange dagen hebben ze ook gemaakt om ons steeds weer van de actualiteit te kunnen voorzien.
Geen voorgrond zonder achtergrond. Het zijn er velen geweest. Dank voor jullie inzet. Maar er is één die daarin als spin in het web fungeerde. Marije van Haeften, tot nu toe buiten beeld voor ons.
Als ik jullie naar voren mag vragen.

Tot slot voorzitter, wil ik namens de formerende partijen graag, via u, aan de raad van Assen het nieuwe bestuursakkoord “Assen, Dichtbij en Daadkrachtig” aanbieden.

Overhandiging akkoord

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2022