30-jaar-PLOPv2 MJJ-20221031-Plop-15 Slider_4 30-jaar-PLOPv2 Slider_1 Slider_5 30-jaar-PLOPv2 Slider_3 Slider_6

15 6 2022Beste mensen. Goed u hier vanmiddag te zien bij deze presentatie van het nieuwe bestuursakkoord van Assen. Namens de formerende partijen, de SP, VVD, Assen Centraal, Christen Unie en Stadspartij PLOP, heet ik u dan ook van harte welkom.

Morgen, 16 juni, wordt het nieuwe akkoord formeel aangeboden aan de gemeenteraad van Assen. Het is dan precies 3 maanden geleden dat de Asser kiezer gesproken heeft. Een hele tijd terug al weer. Daarmee is Assen de laatste gemeente in Drenthe met een akkoord en een nieuwe college.

Waarom heeft dit zoveel tijd gekost?
Wel, de uitslag van die verkiezingen is in de Asser politiek wel even binnengekomen. Lokaal is nu ook in de Drentse hoofdstad groot geworden. Dat moest bij iedereen wel een plek krijgen.
Daarnaast zijn de afgelopen 4 jaren ook behoorlijk roerig geweest.
Om dan goed voorwaarts te kunnen, is elkaar horen en begrijpen belangrijk. Daar hebben we de tijd voor genomen in de informatieperiode. Zo is het pad geëffend voor een goede,
constructieve samenwerking in de formatie.
Met resultaat. Want in een hoog tempo is het nieuwe akkoord na de meivakantie tot stand gekomen. In een open sfeer. In gelijkwaardigheid en met enthousiasme. Moeilijke thema’s ook open op tafel. Bewust van dat je dit samen gaat doen. Dus elkaar wat gunnen. loont!

Het eindresultaat is dit mooie akkoord, waarin alle formerende partijen zich goed herkennen. Een akkoord met als titel “Dichtbij en Daadkrachtig”.
De kern van onze bedoelingen voor Assen de komende 4 jaar.

Daarom presenteren we dit Bestuursakkoord ook hier in de wijk. Nu in Kloosterveen en komende periode gaan we ook naar de andere wijken toe.

Dichtbij.
De nadruk ligt op dichtbij de Asser samenleving willen komen. Mensen willen gehoord en gezien worden. Individueel en als organisatie. Daarvoor gaan we de wijken in. Zijn daar volop aanwezig en luisterend in gesprek. Op zoek naar wat nodig is, waar de kracht van het individu en diens omgeving ligt. Dat doen we op alle beleidsterreinen. Uiteraard in het sociaal domein. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het groen of de verduurzaming van woningen. We bouwen daarmee aan de sociale infrastructuur van onze stad. Gericht op een bredere maatschappelijke welvaart. De kern van een gezonde, leefbare sprankelende hoofdstad van Drenthe.
Dichtbij zijn we ook voor de Asser ondernemers. Tevreden ondernemers zijn per slot de beste reclame voor nieuwe vestigingen.

Daadkrachtig.
Daadkracht is nodig om al die mooie woorden tot werkelijkheid te brengen. Dat vraagt naast die daden ook gewoon om geld.
Ik ga hier niet alle punten uit het akkoord benoemen. Wil niet het gras wegmaaien voor het vervolg straks. Overigens is dat wel wat we doen, investeren in het groenbeheer.
Wat ik hier wel wil benoemen, is dat we ruim investeren in onze activiteiten in de wijken. Er komt 4 miljoen gericht op preventie. Een deel daarvan voor het al bekende preventiefonds. Het andere deel wordt besteed aan wat al werkt, wat toevoegt aan die sociale infrastructuur in de wijk. Logisch om ook in Mijn Buurt Assen extra te investeren.
Wat ik niet onbenoemd wil laten is de energietransitie. Dit college investeert hierin. Extra zelfs. Ook hiervoor gaan we de wijken in. Nadruk komt te liggen op het zichtbaar maken van de mogelijkheden. Waar nodig gaan ook de handen uit de mouwen. Mensen willen wel, maar zien niet altijd hoe.
De positie van jeugd en jongeren in Assen versterken is een breed gedragen wens van de jongeren zelf maar zeker ook van de Asser gemeenteraad. Het begint met dat gesprek met de jeugd en jongeren aan te gaan en dan voort te zetten. Hun ideeën zijn leidend. Maar zonder middelen kom je nergens. We zetten daarom 1 miljoen opzij en gaan raad-breed aan de slag.

De financiële middelen
We zetten deze middelen gericht in. Met incidenteel en structureel geld.
Maar er is één grote MAAR. Voor alle gemeenten in Nederland is er grote onzekerheid over de bijdrage van het rijk in 2026. Een grote verlaging zoals het er nu uitziet. Een vreemde beweging gezien de uitdagingen die er zijn op gebieden zoals wonen, zorg en verduurzamen.
Daarom maken we na 2 jaar een tussenstand op. Om te zien of onze aanpak resultaat heeft. En om te zien hoe de financiële verwachting voor 2026 zich heeft ontwikkeld.

U hoort het, er is veel te doen in Assen.
Daar willen wij de komende jaren met de stad aan werken.
Dat vraagt naar onze mening om een vooral open bestuursstijl. Open naar inwoners en ondernemers. Open naar de Asser gemeenteraad. Samen vooral ook. En dat samen geldt ook richting Provincie en Regio.
Na morgenavond gaan we echt aan de slag. Met een gemotiveerd team van 5 Asser wethouders. Ik stel ze nu graag even voor. Bert Jan ten Oever namens Stadspartij PLOP, Cor Staal namens de Christen Unie, Albert Smit namens Assen Centraal, Martin Rasker namens de VVD en Jan Broekema namens de SP.
Zij hebben elk ook een eigen wijkverantwoordelijkheid, van buitengebied tot aan het centrum. En waar oprecht en hard gewerkt wordt, zullen ook vast fouten worden gemaakt. Want op sommige gebieden is het echt experimenteren. Maar als je elkaar blijft horen en zien, gaan we er samen een nog mooiere stad van maken.
Een Assen om trots op te zijn en te blijven.

Dank u.

Fractievoorzitter Henk Santing bij de presentatie op 15 juni 2022 van het nieuwe bestuursakkoord in MFA De Kloosterveste