plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter.

in het raadsvoorstel wordt gesproken van een politiek gevoelig dossier. Tsja, zo kan je het natuurlijk ook zien. Maar mijn fractie zou eerder zeggen, een voor de inwoners van Kloosterveen gevoelig dossier.
In het raadsvoorstel zelf is het goede gevoel voor DIE gevoeligheid nog niet altijd aanwezig. Want de teksten zijn regelmatig nog steeds gericht op aardgasvrij in 2030.
Maar gelukkig wordt die bredere benadering van het Addendum wel wat vaker getoond verderop in de stukken.

Voorzitter.
Bij het lezen van de stukken krijg ik soms de indruk alsof het college vergeten is wat er allemaal in die warmtevisie voor Assen geschreven staat. Want ook daar is het al duidelijk dat er meer wijken in Assen, of delen daarvan, voor individuele oplossingen geschikt zijn. Nu zijn we een jaar verder, ligt er een volgend onderzoek, en klinkt deze hernieuwde constatering voor het college welhaast als een verrassing.
Daarnaast spreekt de warmtevisie ook over mogelijke warmtenetten voor Assen. Warmtenetten op basis van Aquathermie en Geothermie. In het voorliggende raadsvoorstel staat ineens dat in Assen geen warmtenet meer mogelijk is, enkel nog maar individuele oplossingen.
Zeer verwarrend allemaal dit.

Zoals bekend is voorzitter, is Stadspartij PLOP voorstander van een Assen-brede aanpak. Dat gaan we ook vast terugzien bij de aanpak van de geen-spijt-maatregelen. Wat ons betreft geldt dat ook voor de alternatieve duurzame verwarmingsmethoden daar waar het gewenst individueel is.
Dat neemt niet weg dat we inmiddels stappen genomen hebben in en met Kloosterveen.

Dit bij elkaar vraagt dus een advies dat breder kijkt dan individueel.
Daarnaast zouden wij graag zien dat een relatie gelegd wordt met de aanpak van de geen-spijt-maatregelen. Deze geen-spijt-maatregelen verdienen volgens PLOP de prioriteit. Het gaat per slot om verlaging van de CO2 uitstoot. Maar als we toch met alternatieve verwarmingsmogelijkheden aan de gang gaan, dan hoort dat naar onze mening hand-in-hand te gaan met die geen-spijt-maatregelen.

Voorzitter. Wij kijken dus met interesse uit naar het advies van het college na de zomer. Tezamen met die uitkomsten van de verdiepingsfase.

Tot slot voorzitter
Mijn fractie vindt het prettig te lezen dat het college een rem hanteert op de start van de gewenste participatie. Vooral omdat het college haar eigen verhaal eerst op orde wil brengen. Wel zo handig en dus toch nog wat geleerd.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 9 juni 2022