plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter, ik wil u hartelijk danken voor het woord.

De Maidenspeech en/of ook wel de debuutrede genoemd. Een bijzonder moment waar je als nieuw raadslid toch met de nodige spanning, ja zelfs als je al 70 bent, naar uit kijkt, het is ook wel een dingetje.

Ja ,waar ga het dan over hebben.

Voorzitter, graag wil ik beginnen te zeggen dat ik het een geweldige eer en een groot voorrecht vindt om hier te mogen staan. Met ander woorden in onze taal: Ik bun d’r donders bliede met da’k hier as roadslid mag stoan. Vanaf deze plek past ook dankbaarheid richting alle mensen in de gemeente Assen die mij het vertrouwen hebben gegeven.

Goed, nu een klein stukje privé. Sinds 1951 Assenaar. Woonstee is in de mooiste historische wijk van Assen…….. Ja, u weet het allemaal dat is Oud Zuid. Vier kinderen die tot mijn tevredenheid allen goed zijn terecht gekomen. Opleidingsniveau HBO werktuigbouw. Laatste jaren gewerkt als Sales/Service Manager in de kapitaalgoederen sector met betrekking tot machine- en windturbinebouw.

Dat is een wereld voorzitter waar we gewend zijn aan het snelle reageren en snel beslissen. Het was voor mij dan ook de vraag of ik, na dertig jaar hierin gewerkt te hebben, aan de soms stroperige vergadercultuur in de politiek zou kunnen wennen en mij er niet aan zou gaan ergeren. Om hier duidelijkheid in te krijgen ben ik in 2019 de cursus Politiek Actief gaan volgen. Vervolgens georiënteerd welke partij het beste bij mij zou passen, het mag onderhand duidelijk zijn welke dat is geworden.

Voorzitter ik neem u graag nog even mee terug naar de kapitaalgoederen. Het gaat hierbij om transmissies en aandrijving zoals reeds eerder aangegeven voor de grote machine- en windturbinebouw. Met name in de windturbinesector heb ik tot eind 2019 mogen werken. Een sector die innovatief enorm in beweging is.

Even wat info over de laatste generatie windturbine. Deze hebben een tiphoogte van 245 meter en een rotordiameter van 155 meter. Opbrengst op jaarbasis dertienmiljoen kilowattuur, dit is het jaarverbruik van ongeveer 4300 gezinnen. In de hut staat aan gewicht voor 40 ton aan apparatuur.

Ware technische kunstwerken.

Over kunstwerken gesproken voorzitter. We hebben kennis genomen van het raadsvoorstel “Kunst in de openbare ruimte”. Een raadsvoorstel waar Stadspartij PLOP zich wel in kan vinden. Ook is Stadspartij PLOP blij met de ontwikkeling dat er serieus wordt nagedacht over “Kunst in de openbare ruimte”, en dat daarin ook initiatieven uit de buurten worden meegenomen. De insteek om jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar te stellen stemt Stadspartij PLOP tot tevredenheid. Derhalve zal Stadspartij PLOP voor het raadsvoorstel stemmen.

Voorzitter tijdens de consulterende raadsbijeenkomst is er door Stadspartij PLOP een vraag gesteld aan de wethouder over het traject voor de aanpassing van het label voor zonneparken. Het gaat hierbij om de zonneparken het label te geven van infrastructurele projecten zodat deze projecten ook in de 1% regeling mee kunnen lopen. Wij zijn benieuwd of de wethouder nog zo enthousiast is en wanneer we een antwoord kunnen verwachten op onze vraag.

Tot zover voorzitter.

Raadslid Albert Roggen tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2022