plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,


Wie kan het hier niet mee eens zijn? En niet alleen de B en de twee S-en, maar zeker ook de O van Ontmoeten is hier erg belangrijk en ook hier wordt in geïnvesteerd.

Afgelopen week was in het nieuws te lezen dat Sportkracht12, ondersteund door Sport Drenthe, vreest dat er op termijn een tekort aan sport- en beweegcoaches zal ontstaan.. De angst is dat het sport- en beweegaanbod voor senioren in onze provincie op termijn zal verdwijnen, ook in Assen. Voor jonge lesgevers is er te weinig arbeidsperspectief om zich hierin te specialiseren en de mensen die nu nog begeleiden, worden ook steeds ouder.

De organisaties roepen daarom rijk, provincies en gemeenten op om te investeren in sport en bewegen voor deze doelgroep. Dat zal zich op termijn uitbetalen, denk aan de zorgkosten.

Stadspartij PLOP is dus ook hierom blij met BOSS en niet alleen voor onze ouderen. Want in een verbonden stad doet iedereen mee, krijgt een ieder de aandacht die hij of zij verdient, zoals we kunnen lezen. Ook lezen we dat er al mooie speel- en ontmoetingsplekken aangelegd zijn, zoals de pumptrack is Assen Oost en de speelroute in de binnenstad.

Wel mist Stadspartij PLOP, zoals tijdens de consulterende vergadering al is aangegeven, in de overzichten de bij Assen behorende dorpen, maar de wethouder heeft de toezegging gedaan dat deze een volwaardige plaats zullen krijgen, zoals Stadspartij PLOP dat graag ziet. Stadspartij PLOP vraagt bij deze de wethouder  wanneer hij deze toevoeging van het buitengebied gerealiseerd denkt te hebben.

Tot zover!

 

Raadslid Lia de Ruiter tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2022