plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De rekenkamercommissie heeft opnieuw een gedegen rapport afgeleverd. Dank aan commissie en aan de onderzoekers, ook voor de heldere toelichting eerder deze week.

Een onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt, of in elk geval zou moeten liggen. De manier waarop wij met onze inwoners omgaan, óók of juist helemáál wanneer er sprake is van klachten, is essentieel en een onderdeel van ons aller visitekaartje. Dat dit goed en zo efficiënt mogelijk moet worden vastgelegd, is ook helder.

Voorzitter de hoofdconclusie van de rapportage is dat de afhandeling van klachten en meldingen over het algemeen doeltreffend en doelmatig verloopt. En dat is mooi en, parallel aan de titel van het onderzoek, een compliment waard. Tegelijkertijd ziet de RKC verbeterpunten en daarop is een aantal aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen die mijn fractie onderschrijft. Aanbevelingen die ook het college onderschrijft en ziet als aanknopingspunten om de eigen organisatie en de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Ook dat is mooi.

Dat de gewenste aanpassingen in de administratie, om de registratie van de gegevens te stroomlijnen, pas in het tweede kwartaal van 2023, dus een jaar na nu, gerealiseerd kunnen worden komt ons wat traag voor. Dat vinden wij dan weer minder mooi. Ten aanzien van de aanbeveling om te zorgen voor voldoende capaciteit om meldingen af te handelen willen wij het college meegeven om dat vooral te zoeken in efficiencyverbetering en in preventie.

Tot slot voorzitter de motie van de SP. Het idee om naar aanleiding van dit rapport jaarlijks gerapporteerd te worden over de klachtafhandeling, al gaat het hier om “uitvoering”, spreekt mij fractie aan. Juist omdat, ik zei het al eerder, de manier waarop de gemeente met haar inwoners omgaat ons visitekaartje is en ook afstraalt op de raad in zijn controlerende functie. We steunen daarom deze motie.

Raadslid Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 14 april 2022