plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

 

Voorzitter,


Het is zeker tijd voor de vernieuwing van de Asser visie op de detailhandelsstructuur. De oude dateert uit 2009 en er is genoeg gebeurd in die afgelopen jaren. Maar laat ik meteen maar met de deur in huis vallen, deze nieuwe visie is en wordt niet de onze.

Stadspartij PLOP kiest vooral voor de ondernemende vrijheid van de ondernemer. De voorliggende visie is er vooral één die deze vrijheden beperkt.

Een triest voorbeeld hiervan is dat het Ceresplein, het Apollopad en de Ceresstraat niet meer genoemd of ingetekend worden. De Mercuriuspassage krijgt nog net een plekje op een tekening. Maar verder moet je naar de bijlagen toe. Alwaar vooral gesteld wordt dat hun vierkante meters toch zo mooi passen in de dorpse driehoek van Koopmansplein, Markt en Brink.
Je zal ondernemer zijn in dit deel van de Asser binnenstad, je ziel en zaligheid er in leggen, en zó niet gezien en niet gewaardeerd worden.

Voorzitter, in de analyse die ten grondslag ligt aan deze visie wordt vooral toegeschreven naar rechtvaardiging van de keuzes zoals al gemaakt in de binnenstadvisie. Met een kleine correctie dan voor Cité. Want daar heeft de markt tijdig nog haar eigen keuze kunnen maken nu de Mediamarkt daar heeft bijgetekend.

Voorzitter. Begrip kunnen we opbrengen voor het voorkomen van allerlei detailhandel in de perifere gebieden van de bedrijvenparken. Enige sturing op dit punt is op zijn plaats. Maar wat wij niet begrijpen, is de nadrukkelijk wens van het college om de Borgstee primair als woonboulevard te kenmerken. Daarmee andere activiteiten als ongewenst te bestempelen. Graag horen wij een toelichting van het college hierop.

Voorzitter. Volgens de analyse van de supermarktmeters heeft Assen er ruim te veel. Zo’n 5000 vierkante meter, oftewel zo’n 4 supermarkten. De markt daarentegen denkt daar zelf anders over. Onlangs opende Dirk een supermarkt in de Triade, Vernieuwde en vergrote de Lidl zich in Marsdijk, en heeft de ALDI aan de Groningerstraat uitbreidingsplannen.
Wij zijn benieuwd hoe het college deze verschillende bewegingen tussen analyse en feitelijke marktontwikkeling duidt.

In de hiërarchie staat de binnenstad boven de wijkwinkelcentra genoemd. Maar met in achtneming van het belang voor de levendigheid in de wijken zou je je mogen afvragen of dit wel handig is. Zeker als die supermarktanalyse toch hout blijkt te snijden. Juist dan is versterking van die wijkwinkelcentra nodig. Graag horen we de kijk van het college hierop.

Tot slot voorzitter nog een vraag ter verduidelijking.
Als deze visie werkelijkheid wordt, betekent dit dan dat ontwikkeling buiten de aangewezen detailhandelsgebieden niet meer mogelijk zijn? En zo ja, wat betekent dit dan concreet? Kan een ondernemer daar dan niet meer uitbreiden? Kan een ondernemer zich daar dan niet meer vestigen? Of moet deze visie daarvoor eerst nog door-vertaald worden naar omgevingsplannen en bestemmingen?
Graag verduidelijking hierop van het college.

Tot zover

 

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 12 april 2022