plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Dank u wel voorzitter. U heeft de aftrap al gedaan en mevrouw Aimée van der Ham geïntroduceerd. Onze zoektocht naar een kundige informateur is kort geweest. Stadspartij PLOP is blij dat mevrouw Van der Ham ons verzoek zo positief omarmd heeft. Net als dat we verheugd zijn dat zij vanavond hier meteen aanwezig kan zijn. Een mooie eerste kennismaking met de Asser raad en meteen een goede basis voor de gesprekken die vanaf morgen al gaan plaatsvinden. Van hieruit wensen wij mevrouw Van der Ham uiteraard succes.

Voorzitter, geachte aanwezigen hier in de zaal en achter het scherm.
Om te beginnen wil ik graag alle raadsleden van harte feliciteren met hun plaats in deze nieuwe raad. Als nieuw gekozen volksvertegenwoordiger met het mandaat van uw kiezer. Ik wens u een plezierige tijd in deze raad en een vruchtbaar debat de komende 4 jaar.

Voorzitter, de stemmende Assenaar heeft op 16 maart gesproken. En daar waar wij vertrouwen hebben gehad in onze houding en ons handelen de afgelopen jaren, hebben wij toch niet gedacht dat het vertrouwen van de kiezer er toe zou leiden dat Stadspartij PLOP de grootste partij in Assen zou worden. Een historische werkelijkheid. Ik spreek graag ook hier nog onze dank uit aan al die Assenaren die dit tot de realiteit hebben gemaakt.
Op 16 maart waren wij hiermee nog enigszins beduusd, inmiddels staan wij nu vol vertrouwen aan het begin van de komende 4 jaar.

Voorzitter, de kiezer heeft meer gedaan dan het vertrouwen in PLOP uitgesproken. De kiezer heeft onmiskenbaar gekozen voor de lokale partijen en het lokale geluid. Want met ruim 29% van de stemmen voor lokaal, is er wel wat veranderd in Assen. Een dikke felicitatie aan Assen Centraal is dan ook op zijn plaats.
De andere partijen zijn in zetels gelijk gebleven of hebben er 1 verloren.
En met deze 10 partijen en ons 33n vormen wij dus deze nieuwe Asser gemeenteraad die de komende jaren vorm gaan geven aan de opgaven waar Assen voor staat.
Daarbij wil ik u allen nog graag meegeven dat in deze verkiezingen maar de helft van de stemgerechtigde Assenaren die stem heeft uitgebracht. Terwijl wij met elkaar voor heel Assen staan. Ik wens u wijsheid om er gezamenlijk voor te zorgen dat over 4 jaar meer Assenaren zich door hun stem gaan uitspreken. Want er is wel degelijk wat te kiezen.

Voorzitter,
Als grootste partij in Assen heeft Stadspartij PLOP het voortouw genomen in de formatie. Om zo te komen tot een stabiele coalitie en een college in Assen. In het voorliggende raadsvoorstel staat beschreven hoe wij de eerste stappen hier naartoe willen vormgeven.
De oplettende lezer heeft gezien dat wij in dit voorstel geen einddatum hebben opgenomen. Bewust voorzitter. Want juist in dit verkennende en informerende stadium wordt de basis gelegd voor dat nodige wederzijdse vertrouwen. Voor de herkenning ook van de waarden van die andere partijen. De voorwaarden voor een goede samenwerking. Daar willen wij graag nu de tijd voor nemen. In het tempo dat passend blijkt te zijn.

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2022