plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Stadspartij PLOP is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 als grootste partij uit de bus gekomen en mag dus het voortouw nemen in de formatie van een nieuw college. Dat proces willen we beginnen met gesprekken met alle partijen in de gemeenteraad. Die gesprekken zullen plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijk informateur.

Stadspartij PLOP heeft Aimée van der Ham uit Emmen bereid gevonden die rol op zich te nemen. Aimée kan bogen op een ruime ervaring in de (onafhankelijke) politiek en het openbaar bestuur: als fractievoorzitter voor Sterk Lokaal in de provinciale staten van Drenthe, als fractievoorzitter voor Wakker Emmen in de gemeenteraad van Emmen, als lid van de Raad van Toezicht van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Momenteel is zij werkzaam als bestuursadviseur van het Wetterskip Fryslân.

De gemeenteraad van Assen zal op woensdag 30 maart 2022 besluiten over haar aanwijzing als informateur. De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna worden gevoerd.