plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De vrijetijdseconomie is één van de dragers van de Asser economie. Ook PLOP vindt het een goede zaak dat we als gemeente, samen met de sector, gaan investeren in verdere verbeteringen van de sector. Het voorstel voor deze agenda en acties hebben we dan ook gesteund, in de raadsvergadering van 17 februari 2022.

Maar er zijn toch twee bijzonderheden in het voorstel waarop we het college hebben aangesproken.

Het eerste gaat over de ambities. De diverse ambities zijn vooral uitgesproken in termen van groei. Maar in het beleidsstuk ontbreekt een uitspraak over de al verwachte economische ontwikkelingen in deze sector. Dat is toch raar? Want welk deel van de uitgesproken ambities komt dan door gewone economische groei en welk deel uit de wat de gemeente zelf gaat doen. Een zinnige uitleg hierover hebben we natuurlijk niet gekregen.

De tweede bijzonderheid gaat over welk geld gaan we hier nu de komende 5 jaar voor inzetten. Het college haalt alles uit de reserves. Dat betreft ook ruim 300.000 euro voor een zogenaamde projectaanjager. Maar PLOP stelt dat het zo niet werkt. Voor zo’n lange periode moet je zo’n medewerker uit je gewone gemeentelijke inkomsten betalen. Dat zijn simpelweg de begrotingsregels waar de gemeente zich aan moet houden.
Maar wethouder Bergsma (D66) roept eerst rustig dat dat niet hoeft omdat het een ZZP-er is. En later, dat het college nog niet precies weet wat voor een constructie ze willen gaan hanteren.

Zo werkt het blijkbaar. Je kraamt gewoon absolute nonsens uit als wethouder. En die enkele coalitiefracties die voldoende financieel benul hebben, sluiten de oren en laten het passeren. Daarmee krijgt het volgende college er een probleempje bij.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP