plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

 'Voor sommigen is die 3 euro per test problematisch'

De fractie van Stadspartij PLOP maakt zich daarom hard voor gratis zelftesten voor mensen met een lager inkomen.

Wethouder Broekema deed , in de raadsvergadering van 20 januarin2022, een mededeling over het gratis uitgeven van corona-zelftesten voor minima. Dit naar aanleiding van een toezegging in de consulterende raadsbijeenkomst van 9 december aan de fractie van Stadspartij PLOP.

Het college heeft besloten via de kanalen van Werkplein Drentsche Aa en de Voedselbank zelftesten te verspreiden aan mensen met een minimuminkomen.

De zelftesten worden deze week naar de minima verstuurd, men ontvangt per volwassene meerdere exemplaren.

Bij verschillende gemeenten (bv Meppel) zie je dat men eenmalig 1 kon afhalen, maar dat schiet niet echt op.

Daarom doen we in Assen direct meer, en versturen wij de testen gewoon.

Het rijk is daarnaast nog bezig met de vng te kijken hoe dit verder voor minima vormgegeven kan worden, om niet opnieuw alles bij gemeenten op het bordje te leggen. 

De kosten worden nu gedekt uit de coronamiddelen verstrekt door het Rijk.


André Dik, naar aanleiding van de raadsvergadering van 20 januari 2022