plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Waar gaat het over?

De omgevingsvisie is gebaseerd op visies zoals de woon- en binnenstadvisie en diverse beelden van dit college. Het moet de opmaat worden voor de ontwikkeling van Assen richting 2040.
PLOP heeft eerder al aangegeven dat vooral het beeld dat geschetst wordt van de binnenstad, waarin het winkelgebied veel te klein wordt voor Assen. Ook de woonvisie heeft niet onze steun gehad. Met ook nog de overdreven “groene” aanpak in de omgevingsvisie ontstaat een Assen dat niet het onze is.
Er zijn in de vergadering 3 amendementen ingediend die deze visie in onze ogen verbeteren. Twee hebben we mede ingediend. En zelf hebben we gevraagd de mogelijkheden tot een openluchtzwembad te onderzoeken.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Raadsbijdrage Stadspartij PLOP omgevingsvisie 1 juli 2021

Voorzitter,
De omgevingsvisie is gebaseerd op visies zoals de woon- en binnenstadvisie en diverse wereldbeelden van dit college. Het moet de opmaat worden voor de ontwikkeling van Assen richting 2040.

De omgevingsvisie die voorligt heeft als titel “Assen nog mooier”.
Wat Stadspartij PLOP aangaat een misplaatste titel.

In de binnenstadvisie wordt de retailer ontmoedigd om zich in Assen te vestigen en de vastgoedsector om te investeren. Nu wordt zelfs geschreven dat er in 2030 voor 40.000 vierkante meter winkelruimte moet worden getransformeerd. Dus geen verwachting meer, zoals wethouder Pauwels toen nog zei, maar een feit.
Assen houdt zo geen centrum meer over. Het moet volgebouwd worden met appartementen met wat groene hofjes.

Die woonvisie was al niet ambitieus. En dat gebrek zet zich voort in deze omgevingsvisie. Daar waar de ondernemers en zorginstanties schreeuwen om personeel, beperkt Assen haar inwonersgroei.

En het economische klimaat van de bestaande stad wordt nog verder gekleineerd. Bedrijventerreinen worden zelfs uitgemaakt voor fysieke barrières tussen woonwijk en stadscentrum omdat je er niet aangenaam doorheen kunt.

En dan die enorme groene deken die in deze visie over Assen wordt uitgespreid.
Veel meer aangewezen gebieden voor grootschalige energieopwekking. Zonneparken en windmolenparken. Zelfs de woningbouw in Kloosterveen moet er deels voor wijken.
Kringloopboeren in Assen krijgen een prominente positie bóven andere boeren. George Orwell schreef er al eens over.
En de auto? De auto wordt in deze omgevingsvisie tot staatsvijand nummer 1 gemaakt in Assen.
Dit wordt meteen al doorgevoerd in de plannen voor het Havenkwartier, alwaar de auto niet meer welkom is.

Voorzitter,
Deze omgevingsvisie leidt tot een zielloos Assen.
Daar waar binnen deze coalitie dit ook herkend wordt, steunen we hun wat verlaat opkomende inzicht ten volle. Zoals de twee amendementen door de CU geïnitieerd, die wij mede indienen.

Tot slot voorzitter, Assen heeft helaas niet alle voorzieningen die passen bij een stad van deze omvang. Het openbare openluchtzwembad ontbreekt. Terwijl het juist ook een belangrijke plek is voor onze inwoners. Voor recreatie, gezondheid, verbinding en niet te vergeten onze jeugd.
50 plus benoemde het afgelopen week al en Stadspartij PLOP stelt dit al jaren. Het kan en mag daarom ook niet onbenoemd blijven in deze omgevingsvisie. Daarom dienen wij samen met 50-plus en het CDA het volgende amendement in.

Tot zover

De stemmingen

Het eerste amendement gaat over de toevoeging van de eerder aangenomen plannen over heel Kloosterveen als ambitie voor wonen.
Het amendement is aangenomen met 27 tegen 4 stemmen. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Het tweede amendement schrapt allerlei zoekgebieden voor zonneparken en windmolenparken waar de raad maar ook de inwoners nog helemaal niet bij betrokken zijn. Alleen de in 2018 in de raad aangenomen zoekgebieden mogen in de omgevingsvisie staan.
Het amendement is aangenomen met 24 tegen 7 stemmen. GroenLinks en D66.

Ons amendement voor een onderzoek naar een openluchtzwembad in Assen werd bijna aangenomen. Er werd weer nadrukkelijk naar afwijzende argumenten gezocht door de VVD en de CU. Ook GL en D’66 waren tegen. Als niet, onder ander als gevolg van ziekte, twee raadleden van de oppositie afwezig waren geweest, zou dit amendement het gehaald kunnen hebben, want van de coalitiepartijen ging de SP mee met deze motie! Nu was de stemverhouding 15 voor en 16 tegen.

Ook de nu gewijzigde omgevingsvisie is door de raad aangenomen met 22 stemmen voor en 9 tegen (PLOP, 50+ en CDA).