plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vanuit het Klimaatakkoord en de het Klimaatplan zijn zogenaamde RES-regio’s in het leven geroepen. Assen maakt deel uit van een regio die samenvalt met de provincie Drenthe zelf.
In de RES worden vooral de plannen gepresenteerd op het gebied van opwekking van duurzame energie en hoe in huizen van het gas af te komen. Iedere twee jaar worden de ontwikkelingen en de nieuwste bevindingen verwerkt in een volgende versie van de RES.
In de RES-groep zitten naast gemeenten ook de provincie, de netwerkbeheerders en enkel andere partijen.

Op basis van het Klimaatakkoord en het Klimaatplan is voorgeschreven dat de colleges van B en W beslissen over de zogenaamde RES-inbreng. Dat is wel een dingetje, want de gemeenteraad is wetmatig de verantwoordelijke partij. PLOP vindt dan ook dat dit zo niet kan. Zo’n ingrijpende gemeentelijke energie-transitie behoort in alle fases tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college.
Deze weeffout leidt aan alle kanten tot ongewenste situaties. Daar hebben we al last van sinds de vorming van de Drentse RES-regio. Het college voert haar eigen visie door in de RES zonder dat we op die visie iets kunnen bijsturen als raad. De input vanuit Assen in de RES zou gebaseerd moeten zijn op het beleid en de kaders die we zelf al als raad hebben vastgesteld. Een motie die dit repareert heeft PLOP ingediend. En van een gemeenteraad die haar eigen rol serieus neemt, zou je mogen verwachten dat dit breed gesteund zou worden. Niet dus.
Stemverhouding 14-18 (Voor PvdA, PLOP, 50+, CDA - Tegen CU, GL, VVD, D66, SP)

Wat we veel zien is dat onder het mom van “we moeten opschieten” de zonneparken uit de grond schieten. Daarbij wordt nauwelijks gekeken naar wat de effecten zijn op mens, natuur en afval. Om eens wat te noemen, het land verschraalt gewoon doordat het zonlicht alleen nog maar die panelen bereikt. Dat daardoor de CO2 die in het grasland is opgeslagen weer vrij komt, maakt al die fanatieke klimaataanhangers niet echt wat uit. Ook de anders zo belangrijke biodiversiteit, is nu geen onderwerp. En ja, zonnepanelen kun je wel recyclen. Maar het gebeurt nauwelijks omdat het gewoon commercieel (nog) niet interessant is.
PLOP vindt dat je wel aandacht moet hebben aan het goede dat we al hebben. Dat er voorwaarden moeten komen aan hoe je zo’n zonnepark aan gaat leggen. Daar hebben we een motie voor ingediend, mede onderschreven door de PvdA.
Tijdens het debat gaf de wethouder aan een voorkeur te hebben voor eerst een (uitgebreide) notitie met daarin een opsomming van al bekende mogelijkheden hierin. Die zouden we dan kort na deze zomer ontvangen en kunnen bespreken. Wat ons aangaat een prima eerste stap op weg naar een betere balans in al die zonneparken. De motie hebben we dus niet meer in stemming gebracht maar aangehouden.

De RES bevat(te) ook een aanbeveling om het kabinet op te roepen tot de mogelijkheid van dwang te gebruiken bij het realiseren van collectieve warmtenetten. Het college van Assen heeft al een veel bredere oproep gedaan begin april via de G40. De oppositie hier in Assen heeft daar nog het nodige tegenin gebracht. Wat schetst onze verbazing dan ook dat juist de VVD Assen nu met een amendement (een tekstwijziging op het raadsvoorstel) aankomt om die aanbeveling uit de RES te schrappen. Die zijn met hun plucheplakken al lang de schaamte voorbij. Maar goed, PLOP heeft de motie uiteraard gesteund. Alleen de klimaatdoordrammers van D66 en Groen Links stemden tegen dit amendement. (Stemverhouding, 25-7)

Zoals hiervoor al gezegd, er is veel gedoe geweest over de zaken die vanuit Assen in deze RES zijn ingebracht. Vooral ook over de vraag hoeveel energie er nu de komende jaren door Assen moet worden opgewekt. Het college is naar onze mening veel te ambitieus en te optimistisch. Dat is ook nergens voor nodig als je iedere 2 jaar een update maakt van de RES. Behoudend realisme is meer op zijn plaats.
De VVD heeft een vergelijkbare zienswijze hierop en nam het initiatief tot een motie om dat bod van Assen niet als een verplichting maar als een inspanningsverplichting te zien. PLOP heeft deze motie mede ingediend. Helaas is deze motie niet aangenomen.
Stemverhouding 12-20 (Voor PvdA (1), PLOP, VVD, 50+, CDA - Tegen CU, PvdA (3), GL, D66, 50+, SP)

Voor PLOP was deze laatste motie de enige houvast om nog steun te kunnen overwegen aan de plannen van de RES. Uiteindelijk hebben wij dus tegen deze RES gestemd.
Stemverhouding 22-10 (Voor CU, PvdA, GL, VVD, D66, SP – Tegen PLOP, 50+, CDA)

Henk Santing
Fractievoorzitter Stadspartij PLOP

(Raadsvergadering 17 juni 2021)