plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

We stelden op donderdag 29 april 2021 schriftelijke vragen over de achterstanden in de inidcatiestellingen voor de WMO en de gevolgen daarvan voor de WMO-cliënten.Op maandag 3 mei 2021 werden deze vragen al door het college beantwoord. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat de organisatie op vrijdag 30 april in overdrive is gegaan -en zelfs overuren heeft gedraaid- om ervoor te zorgen dat de door ons geconstateerde problemen zo snel mogelijk werden/worden opgelost!

Hieronder de antwoorden op de vragen:


Uitgaand nummer: Z54663-2021

 

l. Is het college het met Stadspartij PLOP eens, dat dit soort wantoestanden niet mag voorkomen?
Ja het college betreurt deze gang van zaken

2. Hoe is er vanuit de gemeente met de cliënten gecommuniceerd over het bestaan van de wachttijden, de lengte ervan, wat u eraan doet om het op te lossen en de gevolgen voor de cliënten?
Inwoners die te maken hebben met langere wachttijden hebben op 2 april jl. een brief van ons ontvangen. Daarin hebben we ze geïnformeerd over de reden van de langere wacht tijd, we hebben onze excuses daarvoor aangeboden en aangegeven dat hun ondersteuning niet verandert, totdat er een besluit is genomen over een eventuele nieuwe indicatie. Ook hebben we hen geïnformeerd dat we extra medewerkers aantrekken om de achterstanden in de behandeling van de meldingen voor ondersteuning vanuit de WMO weg te werken?

3. Hoeveel cliënten zitten er inmiddels in een financiële spagaat doordat betalingen na het verstrijken van de indicatietermijn wel zijn stopgezet?
18 inwoners hebben niet kunnen declareren.

4. Wat gaat u eraan doen om dat zo snel mogelijk op een nette manier op te lossen?
We hebben onmiddellijk de PGB' s van de 18 inwoners die niet konden declareren weer actief gemaakt zodat zij per 3 mei a.s. hun declaraties weer kunnen indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

5. Hoe gaat u dat met de cliënten communiceren?
We hebben de inwoners die dit betreft op vrijdag 30 april gebeld om onze excuses aan te bieden en ze verteld dat ze hun declaraties weer kunnen indienen. Ook de declaraties van de afgelopen periode. Daarbij hebben we ook de vraag gesteld of mensen hierdoor in de afgelopen periode in de problemen zijn geraakt en wanneer dit het geval is dat we dan hiervoor een oplossing bieden. De mensen die we vrijdag 30 april telefonisch hebben gesproken gaven aan dat dit niet het geval is. Alle mensen die zijn gebeld ontvangen voor de zekerheid ook een brief met deze informatie.

6. Hoe gaat u dit voor de toekomst voorkomen?
We hebben geregeld dat de PGB' s die aflopen in de komende maanden doorlopen totdat er een herindicatie is gesteld. Inwoners kunnen hun declaraties in die periode blijven doen via de SVB. Ook de inwoners van wie de PGB's in de komende periode gaat aflopen ontvangen een brief met deze boodschap. We hebben gezien dat mensen soms te laat zijn met aanvragen. Om dat in de toekomst te voorkomen gaan we mensen actief benaderen met de boodschap dat hun indicatie binnenkort afloopt. Zodat ze tijdig opnieuw kunnen aanvragen.

7. Hoe zit het eigenlijk met de organisaties die de zorg in natura verzorgen? Kunnen die ook tot Sint Juttemis wachten op hun geld, terwijl ze wel zorg verlenen, of zijn die ook gestopt met het verlenen van die zorg, in afwachting van nieuwe indicaties?
Met de aanbieders die zorg in natura leveren zijn afspraken gemaakt. Zij blijven zorg leveren en declareren op basis van de huidige indicatie. Tot er een nieuwe indicatie is afgegeven. En ze krijgen van ons een voorschot als dat nodig is.

ASSEN, 3 mei 2021

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders