plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De vervolgvraag over de overlast van duiven is door het college inmiddels beantwoord. Hieronder de vragen en antwoorden:

Op 3 maart heeft Stadspartij Plop vragen gesteld over de overlast aan duivenstront voor de bewoners van de Colonnade. Inmiddels hebben wij uw reactie mogen ontvangen. Daarvoor onze dank.

Eén van onze vragen betreft het door de duiven volschijten van de luchtschachten. Waarvan ook u van mening bent dat dit een extra gezondheidsrisico betreft. Hoe is dit op te lossen?

U geeft aan dat dit een bouwkundig probleem is en, dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing hiervan bij de vereniging van eigenaren ligt.
Wellicht een voordehand liggend reactie. Maar wat nu als dit de luchtschachten voor de onderliggende parkeergarage blijken te zijn. Want daar lijkt het op het neer te komen, begrijpen wij uit een reactie van bewoners. Waar ligt dan die verantwoordelijkheid. Bij de gemeente Assen zelf wellicht?
Graag uw reactie hierop.

De verantwoordelijkheid voor de luchtschachten voor de onderliggende parkeergarage ligt inderdaad bij de gemeente. Aanvankelijk was de veronderstelling dat het om een luchtschacht ging die in verbinding staat met de appartementen dan de bewoners van de Collonade. Dit is niet het geval. Het betreft zoals opgemerkt een luchtschacht die uitkomt op de onderliggende parkeergarage. De bewoners van de Collonade !open dan ook geen extra gezondheidsrisico's. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben wij hierover contact gezocht met de Vereniging van Eigenaren. Uit dit contact is naar voren gekomen dat de VvE hierop dan ook van ons geen actie verwacht.

Wellicht kunt u ook aangeven hoe het onderzoek dat SOVON vogelonderzoek Nederland in uw opdracht uitvoert zich ontwikkelt. Kunnen de bewoners komende zomer op hun balkon zitten zonder deze duiven overlast?

Inmiddels heeft SOVON Vogelonderzoek Nederland het rapport opgeleverd. Hier komt een aantal aanbevelingen over mogelijke maatregelen uit. Aanbevolen wordt o.a. om voor een combinatie van maatregelen te gaan, zoals het plaatsen van een duiventil en tegelijkertijd de beschikbaarheid van voedsel/afval verminderen en andere broed- en rustplaatsen ongeschikt maken. Wij gaan nu eerst de aanbevelingen met de betrokken partijen delen en bespreken, om vervolgens tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Het is afhankelijk van de uitkomsten van deze overleggen en van de maatregelen zelf wanneer we precies kunnen starten met de uitvoering. Vanzelfsprekend is het nog steeds ons streven om de overlast voor de bewoners zo snel mogelijk te verminderen.

 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/169724/Assen-pakt-duivenoverlast-aan-duiventil-en-verstoring-rustplaatsen