plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

Een tweede kunstgrasveld voor dit sportpark kan zeker op onze instemming rekenen – dat kon het bij de begroting voor 2020 al. En als de toenmalige wethouder in kwestie ben ik blij dat dit plan niet helemaal in de prullebak is verdwenen. Achter het idee om de aanleg nog deze zomer te realiseren en niet te wachten op de vaststelling van de begroting 2022 kunnen wij eveneens staan.

We hebben nog wel een vraag, en wel naar aanleiding van de ingezonden brief van een aantal leerkrachten bewegingsonderwijs, die met hun leerlingen van mei tot november bijna dagelijks gebruik maken van dit sportpark. Hierin wordt het idee geopperd om het bestaande kunstveld tegelijkertijd te ontdoen van de schadelijke en milieuonvriendelijke rubberfill, en deze te vervangen door de kurkfill die ook op het tweede veld gebruikt gaat worden. Iets dat wellicht in eerste instantie een iets grotere investering vergt, maar het voordeel heeft dat beide velden mens- en milieuvriendelijker gebruikt kunnen worden, én tegelijkertijd en op dezelfde wijze kunnen worden onderhouden. En bovendien de verontreiniging rondom het eerste kunstveld tot staan brengt. En die rubberfill moet er te zijner tijd toch af.....

De vraag is: is dat overwogen? Zo nee, ware dat niet handiger geweest en zo ja, gaat dat ook gebeuren?

 

Janna Booij tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 8 april 2021