plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

Zoals ik vorige week al benoemde, de gemeente is met deze warmtevisie onder de arm naar Kloosterveen op date geweest. En gezien de vele zorgen en bezwaren die we mondeling, schriftelijk en vanuit de ruime respons uit die enquête ook als raad hebben ontvangen, is deze date mislukt. Voor die Kloosterveners komt er geen tweede date.
En zoals het wel eens gebeurt bij mislukte dates, is er soms het gevaar op stalking. Wethouder Dekker doet al haar best om overtuigend over te komen en het vertrouwen terug te winnen. Een onmogelijke gedachte. En als wij als raad deze voorliggende warmtevisie niet afwijzen, dan gaat dat stalking van Kloosterveen realiteit worden.
Kloosterveen en Stadspartij Plop moeten daar niet aan denken.

Voorzitter wat wij als raad van Assen hier moeten doen, is een goede en werkbare basis leggen voor de komende 30 jaar. Vandaag is het startpunt. Laten we dat dan vooral goed doen ook. Vóór en met onze inwoners en ook voor de toekomst van Assen.
Hoe Stadspartij Plop dit ziet, heb ik vorige week al aangegeven.

Maar voorzitter, hoe zijn we dan toch in deze situatie terechtgekomen?
Hoe is het zover gekomen dat dit college van een breed gedeeld “samen duurzaam verder” via “de sterke wijken” tot deze ouderwetse achterhaalde “wij weten wat goed voor u is” politieke houding vervalt?

Wellicht moeten we daarvoor terug in de tijd. Bij haar aankomst in Assen gaf wethouder Dekker al aan, mijn belangrijkste taak is Assen van het gas af te helpen.
De aanvraag voor de proeftuin Lariks 1 die lag er al. Plannen gebaseerd op de flat de Ellen. Met als kerngedachte isoleren aan de buitenkant, een soort schil.
Het college ging een stap verder door ook in te schrijven voor een tweede proeftuin in de Lariks. Dit gebaseerd op het water in de vaart van Assen.
Dat deze aanvraag werd afgewezen, bleek een geluk bij een ongeluk. Want die isolatieschil in Lariks 1 bleek ondoenlijk. Dus wordt de waterleiding vanaf de Vaart nu doorgetrokken naar de Lariks 1. Dat dit onlogisch is en tot meerkosten leidt, is blijkbaar irrelevant. Want het doel heiligt hier alle middelen.
Ook het plan voor Kloosterveen gaat met daadkracht. Want Assen moet van het gas af, zei de wethouder toch? En dat graag in deze collegeperiode. Terwijl de onzekerheden legio zijn. En ook de betaalbaarheid nog lang niet geregeld is. Maar blijkbaar moet er gescoord worden met de wijk waar de laagste warmtevraag is.
Nu zit Groen Links in het college. Of dat over een jaar nog zo is, is maar de vraag. Ook hier bekruipt ons het gevoel weer, dat het doel alle middelen heiligt.

Voorzitter. Niet alleen de aarde hebben we te leen, zoals de Christen Unie al aangaf. Ook onze positie als raad en college hebben we te leen. Die is ons gegeven vanuit het vertrouwen van de Assenaar. Wij zijn daarin slechts passanten.
Laten we dat vertrouwen niet beschamen voorzitter. Laten we zorgen voor die goede basis voor de komende 30 jaar en de stad die Assen dan zal zijn. Laten we dit vraagstuk vooral samen aanpakken met de inwoners. Vanuit een gelijkwaardige start.
De start in Kloosterveen en de mislukte proeftuin van de Lariks 1, passen daar nu niet in.
Deze visie kan wat Plop betreft terug naar de tekentafel.

Tot zover

 

Bijdrage in tweede termijn

Voorzitter,

Wederom dank aan de sprekers uit Kloosterveen. Hun boodschap is Stadspartij Plop wél duidelijk.

De VVD sprak in eerste termijn al over het hedendaagse gebrek aan vertrouwen van de burger in de overheid. De inwoners van Kloosterveen hebben aangegeven dat zij dat nu ook ervaren.
Desondanks blijkt uit deze beraadslagingen in eerste termijn dat bij de VVD hooguit blijkt dat dit gebrek aan vertrouwen ook nu aan de orde is.
Daarna gaat men vrolijk verder op de ingeslagen weg.

Oftewel die mislukte date lijkt daadwerkelijk te gaan leiden tot het ongewenste stalken van Kloosterveen door het college.

Mocht dit ook de uitkomst zijn van vanavond, dan sterk ik mij maar in het vertrouwen in de woorden die hier veelvuldig door de wethouder zijn uitgedragen. De mensen hebben zelf de regie.
In de hoop dat dat vertrouwen op dit punt door deze overheid niet beschaamd wordt. Door een doorzettingsmacht bijvoorbeeld. De heer Lie vreest dat ook, zei hij net.

Ten aanzien van het amendement om te stoppen met Kloosterveen en de Lariks 1 voorzitter, dat steunen wij van harte.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing in de besluitvormende raadsvergadering van 18 maart 2021