plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De gemeenteraad van Assen vergaderde op donderdag 11 maart 2021 consulterend over de Transitievisie Warmte. De besluitvormende vergadering is donderdag 18 maart 2021. Hieronder de reactie van Stadspartij PLOP zowel in eerste termijn als in tweede termijn.

Eerste termijn

Voorzitter,

Vooruitlopen op zaken is maar zelden goed. De reacties vanuit en de gesprekken met de overrompelde “Kloosterveen-ers” tonen dit helaas maar weer eens aan.
Dit sterkt ons in onze overtuiging dat deze voorliggende visie niet de onze is. Ook al zitten er inmiddels toch al veel aspecten in die wij in eerdere besprekingen hebben aangeroerd.

Natuurlijk zien ook wij de opgave die we in dit land hebben, zoals genoemd in het Klimaatakkoord. Alleen Stadspartij PLOP loopt dit voor Assen graag anders aan.

De route voor 2030 begint natuurlijk met een visie richting 2050.
Daarbij moeten we niet in de valkuil trappen om vol gas woningen van het gas te willen halen. Al was het alleen al omdat die zo geroemde warmtepompen de komende jaren vooral door grijze elektriciteit gevoed worden. We produceren zo juist meer CO2.
Maar daarnaast, er valt de komende jaren nog voldoende te onderzoeken en te ontwikkelen op allerlei terreinen. En dit gaat ons nieuwe mogelijkheden bieden. Ik noem het groene gas en waterstof. Bovendien zullen bestaande mogelijkheden nog sterk verbeteren.

De klimaatopgave wordt ook niet primair uitgedrukt in het aantal huizen dat van het gas is. Het gaat om minder CO2 uitstoot. Dat door vooral ook minder energie te gebruiken en natuurlijk ook meer duurzame energie op te wekken en te gebruiken.

Daarmee is er ook niet één route.
Juist de mix van mogelijkheden maakt maatwerk mogelijk. Mogelijkheden die elkaar soms in samenhang versterken. Soms individueel te gebruiken en soms als groep. Maar vooral ook een individuele keuze.

Het hoeft ook niet allemaal in één keer. Het mag en kan in overzichtelijke stappen. Vooral ook op die momenten dat het de inwoner uitkomt.
Stappen die bijdragen in minder energieverbruik. Voor Stadspartij PLOP de belangrijkste. Want daar kunnen we allemaal mee aan de slag.
Uiteraard ook stappen die leiden tot duurzaam energiegebruik. Dat eventueel in combinatie met het normale gas. Want ook dat gaat helpen.

De klimaatopgave vertelt ons ook niet dat we wijkgericht aan de gang moeten.
Wat ons aangaat beschouwen we Assen als één geheel. Hoewel we natuurlijk wel verschillen. En in die verschillen kunnen we juist andere keuzes maken.
Bovendien kunnen we juist zo meer stappen zetten dan in 1 wijk. Daarbij ook makkelijker aansluiten bij die natuurlijke momenten waarop een investering gedaan kan worden.

Dat is pas echt SAMEN het vraagstuk oppakken.

Zo’n brede aanpak betekent ook dat je als gemeente eerst je volledige stad mee moet nemen. Informeren in de breedste zin van dit onderwerp. Vandaaruit kun je de mensen verder meenemen en helpen met hun overwegingen en keuzes.

En zoals wij al vanaf dag één hebben gezegd. De betaalbaarheid van de gevraagde investeringen moet vele malen beter. De diverse overheden zijn eerst aan zet om dat goed te regelen.

Tot zover, dank u.

 

Tweede termijn

Voorzitter,

Als je op je eerste date gaat dan wil je graag een goede indruk maken.
Deze gemeente is op date geweest bij de wijk Kloosterveen.
Zoals wij het gezien en gehoord hebben is die eerste indruk bij een groot deel van Kloosterveen zodanig dat die tweede date wat hen betreft niet hoeft.

Voorzitter wat wij hier doen is de basis leggen voor de komende 30 jaar. Laten we dat dan goed doen. Hoe Stadspartij Plop dit ziet, heb ik in eerste termijn aangegeven.

Reagerend op de eerste termijn.

Richting wethouder Dekker, PLOP heeft al vaker onze verwondering uitgesproken over die wijkaanpak.
Daar zijn vele redenen voor die ik ook al genoemd heb in onze visie. Ik pak er één uit om aan te geven dat die wijkaanpak niet de juiste is.
In de onderzoeken in de visie zien we keurig de inventarisatie op bouwjaar. Logisch, want het vertelt wat over de mogelijkheden en de benodigde inspanningen die passen bij zo’n bouwperiode. Wij vinden dat je juist deze kennis moet gebruiken voor een Asserbrede aanpak in plaats van een wijk.

Ten aanzien van vragen of opmerkingen van collega’s.

De isolatiebrigade zo noemde de Christen Unie het. Vanuit de gemeente zelf gaan teams op pad om inwoners bij te praten hoe één en ander werkt. Dit past perfect in onze visie om aan de slag te gaan met isolatie. Zo neem je mensen mee.
Overigens is dit ook vele malen beter dan al die commerciële partijen waaraan de gemeente Assen haar naam verbindt. Die mensen komen vooral langs om hun eigen commerciële belang te dienen.

Proeven met waterstof vraagt de VVD. Wel, waterstof biedt inderdaad kansen die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Dus als er Assenaren zijn die in een stuk wijk dit als proef willen doen, vinden we zeker dat je dat als gemeente moet steunen.

Tot slot. Goed te horen dat de heer Marskamp zegt dat je vooral duurzaam opgewekte energie moeten gaan gebruiken. Laten we die balans ook in deze warmtevisie toepassen. Zodat we voor een duurzame verwarming ook echt duurzaam opgewekte energie gebruiken.

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 11 maart 2021

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168303/Asser-woonwijk-Kloosterveen-wil-niet-onder-dwang-aan-de-warmtepomp