plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Aan:                burgemeester en wethouders van Assen

Betreft:           Verlichting fietspad Europaweg Zuid

Datum:           4 maart 2021

Geacht college,

In mei 2018 werd het fietspad langs de Europaweg Zuid, tussen de Haarweg en de Witterstraat, geopend. De ontbrekende schakel in de fietsverbinding rond de binnenstad. Voor de verlichting van het pad is gebruik gemaakt van ledverlichting, die door middel van sensoren in sterkte moet toenemen zodra een fietser de betreffende lantaarnpaal nadert.

Een lumineus idee, dat energie bespaart en lichtvervuiling tegengaat op die momenten dat het pad niet wordt gebruikt.

In theorie dan wel. Want uit eigen waarneming en uit waarneming van inwoners van Baggelhuizen weten we, dat de werking van dit systeem varieert van niet optimaal in het begin (de verlichting ging weliswaar feller branden, maar dat gebeurde pas als de fietser al bijna voorbij de lantaarnpaal was), tot helemaal niet, en inmiddels brandt de verlichting in de donkere uren continu.

Daarmee wordt de doelstelling van dit soort verlichting niet gehaald. En dat is zorgelijk, zowel waar het gaat om de veiligheid van het fietsverkeer als om de wetenschap dat het de bedoeling is dat dit systeem ook toegepast gaat worden langs het doorfietspad-in-wording.

Stadspartij PLOP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat de verlichting langs dit fietspad niet werkt zoals het bedoeld is?
  2. Zo ja, wat is het college voornemens hieraan te gaan doen? Of is de keuze al gemaakt om niets te doen en de verlichting in de avond- en nachtelijke uren op de ouderwetse manier volop te laten branden?
  3. Kan het college aangeven of de extra kosten van deze verlichting opwegen tegen de besparing op de energiekosten, zeker nu de bedoelde werking niet gehaald wordt?
  4. Is het college, met de wetenschap uit vorenstaande vragen, nog steeds van mening dat dit soort verlichting ook voor het doorfietspad de juiste keuze is, en zo ja wat gaat het college doen om te waarborgen dat daarmee niet dezelfde problemen worden ervaren?
  5. Enkele jaren geleden is de openbare verlichting van Assen versneld overgezet op ledverlichting. Wat zijn de ervaringen met de werking van deze verlichting? En als de problemen met de sensorgestuurde verlichting naar voldoening opgelost kan worden, zijn er dan meer plekken in Assen waar kan worden overwogen om dit systeem toe te passen?

Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

André Dik

i.a.a. de pers