plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Aan        : burgemeester en wethouders van Assen

Betreft : de overlast van duivenstront voor bewoners van de Colonnade

Datum  : 3 maart 2021

Geacht college,

De bewoners van de Colonnade hebben er stront genoeg van. De duiven verpesten hun woonplezier door te nestelen en te schijten op hun balkons en ook de luchtschachten. Hun noodkreet aan het college en de raad heeft er inmiddels toe geleid dat wethouder Bergsma hoogst persoonlijk is komen kijken naar deze situatie. Hartstikke goed.
De conclusie van de wethouder is dat dit zo niet kan. Mensen moeten op hun balkon kunnen zitten. Zo snel mogelijk moet er een plan van aanpak komen om ook de duivenpopulatie tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gespecialiseerde inzet wordt gezocht die weet hoe je dit soort overlast moet aanpakken.

Deze woordelijke daadkracht klinkt natuurlijk hoopvol voor de overlast ervarende bewoners en ook ondernemers. Maar 7 jaar nodig hebben om tot dit inzicht te komen, doet ons toch wat nerveus voorzichtig zijn. Zeker als de eerste actie die de wethouder noemt het opstellen van een plan van aanpak is. Kunnen de bewoners dan deze zomer wel strontvrij op hun balkon zitten?

Wellicht helpt het dat we de wethouder ook even wijzen op de gevaren van duivenpoep. Het inmiddels wereldberoemde RIVM schrijft hier beangstigende ziektebeelden bij. Zo kan je er bijvoorbeeld bij inademing een lastig te behandelen vorm van longontsteking van krijgen. En dit is slechts één van de vervelende ziekten die mogelijk kunnen worden overgedragen.

In de wetenschap dat in de Colonnade de duivenstront ook op en mogelijk in de luchtschachten zit, is er dus sprake van een serieus onveilige situatie. Bovendien kan, ook volgens het RIVM, het schoonmaken van opgedroogde duivenstront van je balkon ook al tot inademen van de verkeerde stoffen leiden.

Stadspartij Plop wil daarom het college nog de onderstaande vragen stellen.

  1. Is het college ook op de hoogte van het feit dat duivenstront een gezondheidsrisico kan vormen voor de bewoners van de Colonnade? Kent het college in deze het RIVM standpunt?
  2. Is het college op de hoogte van het RIVM advies dat bij het schoonmaken van duivenstront in elk geval een mondkapje moet worden gedragen?
  3. Is het college zich bewust van het extra risico dat de bewoners van de Colonnade lopen doordat de duiven óók de luchtschachten volschijten?
  4. Is het college met ons van mening dat mét nu ook dit gezondheidsrisico een plan van aanpak mooi klinkt maar nu echt handelen en oplossen een noodzaak is?

Wij hopen dat het oplossen van deze duivenshit sneller gerealiseerd zal zijn dan de uiterlijk 6 weken die staan voor het beantwoorden van schriftelijke vragen. Zodat de gezondheid van de bewoners geen duivenstrontrisico meer loopt en zij al in het voorjaar weer rustig en schijtvrij op hun balkon kunnen zitten.

Namens de fractie van Stadspartij Plop

Henk Santing
fractievoorzitter

i.a.a. de media