plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 17 februari 2021

 

Geacht College,

De PLOP-fractie werd vandaag nogal overvallen door uw aankondiging. Dit ingegeven door het feit dat het ons bevreemdt dat zo’n ingrijpende keuze niet met naam en toenaam is aangekondigd in het onlangs verschenen ‘Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2024. Ik ga er vanuit dat u dit heeft ondergebracht in de algemene beschrijving onder ‘Cultuureducatie’.

Doordat een en ander nogal summier is beschreven willen wij toch graag verduidelijking op een aantal punten.

* PLOP zou graag nader geïnformeerd worden over de reden waarom het Drents Museum, zoals u schrijft, “om moverende redenen” afziet van gebruik.

* Ook zouden wij meer duidelijkheid willen verkrijgen over de voorstellen die Stichting Campus heeft gedaan en aansluitend de motivatie waarom u niet voor hen heeft gekozen. N.B. Uit gesprekken rond het opstellen van de nieuwe Cultuurnota dachten wij op te kunnen maken dat ook u overtuigd bent van de toegevoegde waarde van deze organisatie bij het invulling geven aan een goed (beeldend) kunstbeleid in de gemeente Assen.

* Wat ons ook heeft verbaasd is het gemak waarmee weer geld vrijgemaakt wordt voor een organisatie die al een onevenredig deel van de Asser cultuur subsidiepot opslurpt. Dit met de, door bezuinigingsdrang ingegeven, perikelen rond de wegsanering van KINK nog fris in het geheugen.

* Rest ons nog de vraag of deze invulling van KINK gevolgen heeft voor een zo zeer gewenst laagdrempelig jongerencentrum dat, wat PLOP betreft, hoger op de urgentielijst staat. Met dit meer elitaire project wordt die doelgroep in ieder geval niet bereikt.

In afwachting van uw beantwoording.

Kees Boonzaaijer
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

 

i.a.a. de Media