plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 15 september 2020

 

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: vernielingen op het Landgoed Valkenstijn

 

Geacht College van B&W,

Het landgoed Valkenstijn is een pareltje in Assen Oost. Uitgestrekt groen, mooie wandelpaden, de kinderboerderij en de onlangs geopende nieuwe pumptrack maken het een, van jong tot oud, zeer gewaarde plek in de wijk en stad.
Vrijwilligers van de Stichting Landgoed Valkenstijn steken veel tijd in het onderhoud en (mede) beheer van het landgoed. Maar ze beginnen zich inmiddels af te vragen wat het nut nog is. Al sinds het begin van de zomer is er sprake van overlast en vernieling. Bomen worden beklad met graffiti, jonge bomen worden omver getrokken zelfs.
Afgelopen weekend was het weer raak. Er zijn wederom vernielingen gepleegd. Een verankerde vuilnisbak uit de grond getrokken, net als een vernieuwde én verankerde picknick tafel. En zelfs die prachtige duiventil is beschadigd doordat jongens er aan zijn gaan hangen. En dat op klaarlichte dag ook nog.
De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de problemen op het landgoed. Handhaving is er attent op, wordt gezegd. Ze nemen het landgoed extra mee in hun rondes. Daarmee komt er nu extra toezicht, zo wordt gesteld.

De in onze ogen trage reactie op al langer lopende vernielzucht op Valkenstijn en de negatieve effecten op gebruikers en vrijwilligers van de beherende stichting, zijn voor Stadspartij Plop aanleiding tot onderstaande vragen.

  1. Was de gemeente op de hoogte van de eerdere vernielingen op het landgoed Valkenstijn, zoals ook de beschadiging van bomen en het omtrekken van bomen? En zo ja, welke veiligheidsmaatregelen heeft de gemeente hierop ondernomen.

De nu, na de laatste vernielzuchtige ontwikkeling, toegezegde extra toezichtmaatregelen klinken, met alle respect voor de inzet van de medewerkers van de handhaving, als een druppeltje op een gloeiende plaat. Met hoop op een toevalstreffer.

  1. Zou het in deze situatie niet voor de hand liggen om ook de politie hierbij actief in te schakelen?
  2. En wellicht is het nog effectiever om er voor te zorgen dat ook de ogen en oren van de inwoners van Assen Oost hiervoor worden ingezet. Door hen actief op de hoogte te stellen van het telefoonnummer van de afdeling handhaving en de lokale politie?
    Als mensen dan op zondagochtend hun hond uit laten en de vernielers aan het werk zien dan kunnen zij tenminste direct het bevoegde gezag op de hoogte stellen en kunnen die ook direct handelen.

De openbare ruimte in onze mooie stad is van iedereen. Maar dan niet voor het botweg, zinloos vernielen van zaken. Als dat toch gebeurt, dient de gemeente daar krachtig in te handhaven. Daarom zien wij met belangstelling de reactie van het college tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP
06 40053951

- in afschrift aan de media     https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/163133/PLOP-stelt-vragen-over-vernielingen-Landgoed-Valkenstijn