plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 4 augustus 2020

 

Betreft: Bedroevende communicatie

Aan het College van B&W van de gemeente Assen t.a.v. de portefeuillehouder in deze dhr. Bergsma

Geacht College,

Met frisse tegenzin wend ik mij tot u! Daar pogingen dit via de ‘minnelijke weg’ op te lossen niets hebben opgeleverd laat u mij echter geen andere keuze.

Op 8 juli jl. ben ik voor het eerst benaderd door dhr. Broeders, in zijn hoedanigheid als bestuurslid van de Vereniging Van Eigenaren van het appartementencomplex Nijlandstaete, met een verzoek om uitleg m.b.t. de afhandeling van klachtenprocedures door de gemeente Assen.

Het betreft de afwikkeling van een al geruime tijd (begin 2019) geleden ingediend verzoek om ondergrondse containers voor PMD en Papier. Toentertijd was de reactie van de gemeente dat deze bij oplevering van de appartementen op het naastgelegen terrein van de voormalige brandweerkazerne geplaatst zouden worden. Na oplevering in juni 2019 werd het verzoek herhaald. Reactie hierop was dat realisatie naar alle waarschijnlijkheid voor 01 januari 2020 zou plaatsvinden. Met hierbij de toevoeging dat de containers al aanwezig waren en er enkel nog kaartlezers geïnstalleerd dienden te worden.

Na een nieuwe periode van ‘oorverdovende stilte’ is er op 17 juni jl. weer aan de bel getrokken door de VVE Nijlandstaete. Daar ook op deze mail geen reactie of ontvangstbevestiging kwam is er op 1 juli jl. nogmaals een poging ondernomen. En u raadt het al, ook nu weer ‘taal noch teken’. Dit was voor dhr. Broeders reden om op 8 juli jl. contact met mij op te nemen, in een ultieme poging een reactie (lees ook contact) te bewerkstelligen.

Heb in het kort de ‘Service Normen’ (die de gemeente zichzelf heeft opgelegd) uitgelegd en hem de link van de gemeentelijke website gestuurd, waarop een en ander na te lezen is. Daarnaast de suggestie gedaan de verantwoordelijk wethouder(dhr. Bergsma) te benaderen en op de hoogte te stellen van de miscommunicatie (lees non-communicatie) met de gemeente Assen.

Gevolg was dat hij 9 juli jl. een mail richting wethouder heeft gestuurd. Op 20 juli jl. nog geen reactie of ontvangstbevestiging.

Deze ‘consistentie in handelen’ was voor mij aanleiding zelf actie te ondernemen. Ik heb contact gezocht met de Griffie en hen gevraagd uit te zoeken wat de achterliggende reden kan zijn om zo om te gaan met verzoeken uit de Asser samenleving. De Griffie heeft binnen de Organisatie contact gelegd met de verantwoordelijke afdeling. Uitvloeisel hiervan was dat ik de volgende dag (21 juli jl.) een mail(cc) heb ontvangen gericht aan de ‘coördinator van het team Reiniging’ met de inhoud: “Op 17/6 en 9/7 e-mails gestuurd door dhr. Broeders van de VVE Nijlandstaete, waarop geen ontvangstbevestiging is gestuurd. (Dossiernummer 68416/2020) In het dossier staat dat jij dit hebt afgehandeld. Graag een reactie!”

Reactie ambtenaar: “Deze zaak hoort niet bij ons terecht te komen, hier gaat iemand anders over. Hij heeft deze week nog vakantie, maar ik pak het volgende week met hem op!”

Bovenstaande reactie heb ik doorgestuurd naar dhr. Broeders, in de veronderstelling dat er nu schot in de zaak zou komen.

Het bleek ijdele hoop. Het is nu 4 augustus en de week waarnaar verwezen wordt is inmiddels ruimschoots verstreken, maar de ‘oorverdovende stilte’ niet!

College/wethouder, bovenstaand relaas brengt mij tot een triple O kwalificatie: ‘Ongehoord-Onbestaanbaar-Onbeschoft’ .

Daar ik geen partij ben in het geheel hoef ik geen reactie, maar ik roep u wel op om op zeeeeer korte termijn contact op te nemen met Dhr. T. Broeders van de VVE Nijlandstaete. (NB. adresgegevens zijn ongetwijfeld ergens terug te vinden in de gemeentelijke administratie!)

Mvg

Kees Boonzaaijer,

Fractielid Stadspartij PLOP

i.a.a. media

 

NOOT: Naar aanleiding van deze brief is binnen enkele uren de gewenste informatie wél boven water gekomen, en met de daarbij behorende excuses teruggekoppeld naar de betrokkenen!!