plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 1 juli 2020

Aan het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,

Op 30 juni j.l. kreeg de Raad een brief van de heer Engberts, steenhouwerij Engberts, onder ogen. Een brief die op 18 mei wordt verstuurd, op 20 mei binnenkomt en pas op 30 juni (!!!) op Ibabs wordt geplaatst!!

In deze brief schrijft meneer dat hij al sinds 2004 contact heeft met de gemeente over de verkoop van zijn pand, Oudestraat 105.
Van 2004 tot 2008 zijn er veel gesprekken en de onderhandelingen zijn al heel ver gevorderd, als door de economische crisis alles wordt afgeblazen.
Na het aanbieden van een mooi plan in 2016 en wederom vele gesprekken, komt het erop neer dat de plannen van de heer Engberts steeds worden afgekeurd.
Dan doet de gemeente een bod op 12 mei! De gemeente wil de locatie gaan ontwikkelen ism een projectontwikkelaar. Meneer Engberts is het niet eens met de hoogte van het bedrag. Hij heeft hogere biedingen gehad van projektontwikkelaars.
Hierop reageert de gemeente, bij monde van een ambtenaar, met de mededeling dat de ontwikkelaars dan wel in overleg moeten met de gemeente en dat dit sowieso niets gaat worden, omdat de gemeente zelf plannen heeft met de locatie.
Meneer voelt zich met de rug tegen de muur gezet!!

Stadspartij PLOP heeft de brief met verbazing en verbijstering gelezen en wil graag de visie van de gemeente horen.

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente dreigt met het steeds weer afkeuren van ingediende plannen en dat dus geen enkele projectontwikkelaar het pand zal kopen.
Verbijsterend!

Het wekt, zoals meneer in zijn brief schrijft, de indruk van chantage! Ook Stadspartij PLOP kan zich niet aan die indruk onttrekken!
Graag uw reactie!

Meneer voelt zich, begrijpelijk, aan het lijntje gehouden en heeft niet echt meer het vertrouwen dat men echt serieus betrokken is.
Zo gaat een gemeente niet met zijn inwoners om......ook hier graag een reactie!

Daarnaast wil Stadspartij PLOP graag weten wat de reden is dat de Raad deze brief pas op 30-06-2020 krijgt, terwijl deze verstuurd is op 18-05-2020, op 20-05-2020 binnengekomen is op het stadhuis, op 24-06-2020 bij de griffie is gekomen en vervolgens pas op 30 juni met de Raad wordt gedeeld.

In afwachting van uw antwoord,

Lia de Ruiter

Stadspartij PLOP

i.a.a. de pers

En dit waren de antwoorden van het college:

Stadspartij PLOP heeft de brief met verbazing en verbijstering gelezen en wil graag de visie van de gemeente horen.

Er is de laatste jaren hard gewerkt om tot een woningbouwplan te komen op de locatie van de heer Engberts en het gemeentelijk perceel. Helaas zijn wij vooralsnog, ondanks alle inspanningen, niet tot overeenstemming gekomen. We herkennen ons niet in het beeld dat geschetst is.

Het wekt, zoals meneer in zijn brief schrijft, de indruk van chantage! Ook Stadspartij PLOP kan zich niet aan die indruk onttrekken!
Graag uw reactie!

Het bod dat de heer Engberts van de gemeente heeft ontvangen is gebaseerd op inbrengwaarde en opbrengstpotentie. De insteek is geweest om zowel het gemeentelijk perceel als het pand van de heer Engberts in een gezamenlijke ontwikkeling te brengen. Met als doelstelling om te voldoen aan de woningbouw opgave en een goede stedenbouwkundige invulling. Daarbij moeten wij uiteraard altijd kunnen verantwoorden hoe wij onze middelen inzetten. Wij hebben de heer Engberts een bod gedaan dat in onze ogen passend is. Net voor de jaarwisseling gaf de heer Engberts aan dat hij hiermee akkoord was en dat hij voor het einde van het jaar (2019) de akte wilde passeren. Wij vonden het dan ook bijzonder om geconfronteerd te worden met een ontwikkelaar uit Dordrecht, die aangaf een overeenkomst te hebben met de heer Engberts. Volgens ons is er een moeizaam maar zorgvuldig proces doorlopen.

Meneer voelt zich, begrijpelijk, aan het lijntje gehouden en heeft niet echt meer het vertrouwen dat men echt serieus betrokken is.
Zo gaat een gemeente niet met zijn inwoners om......ook hier graag een reactie!

De heer Engberts is niet alleen inwoner van de gemeente Assen maar in dit geval heeft hij ook de rol van projectontwikkelaar opgepakt. Bij die rol past een zakelijke verhouding, waarbij het onze rol is om binnen de gestelde kaders plannen te beoordelen. Gezien de gesprekken die met de heer Engberts zijn gevoerd en alle inspanningen die door ons zijn geleverd om tot een haalbaar plan te komen, herkennen wij ons niet in zijn opmerking dat wij niet betrokken zouden zijn.

Daarnaast wil Stadspartij PLOP graag weten wat de reden is dat de Raad deze brief pas op 30-06-2020 krijgt, terwijl deze verstuurd is op 18-05-2020, op 20-05-2020 binnengekomen is op het stadhuis, op 24-06-2020 bij de griffie is gekomen en vervolgens pas op 30 juni met de Raad wordt gedeeld.

Als een brief binnenkomt welke is gericht aan de raad, wordt deze normaal gelijktijdig met de raad gedeeld, en naar de betrokken afdeling/ambtenaar gestuurd om te beantwoorden. Per abuis is deze brief, van de heer Engberts, later dan gebruikelijk bij u terecht gekomen. Wij vinden het spijtig te constateren dat in dit proces een hapering is opgetreden, waarbij de raad niet op de gebruikelijke wijze is geïnformeerd. Wij vertrouwen erop dat dit een (vervelend) incident is en zullen blijven waken dat dergelijke incidenten niet meer voorvallen.

Assen, 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Assen.