plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

Terug- en vooruit kijken, dat doen we vanavond. Beide blikken leveren een zorgelijk beeld op.

Het resultaat van de jaarrekening 2019 is met 100.000 euro nog net positief. Maar de onderliggende cijfers zijn dat niet. Er zijn namelijk nogal wat meevallers geweest in 2019. Naast de expliciet genoemde meevallers uit de samenvatting, kennen we er nog een paar. Om er één te noemen. Die 2,5 miljoen euro extra voor de jeugdzorg die het kabinet als doekje voor het bloeden uitdeelde.
Die terugblik is dus écht wel zorgelijk.

En, voor het tweede jaar op rij hebben we bijna 10 miljoen uit onze reserves nodig om het beleid uit te kunnen voeren. Het klinkt wrang, maar dat aanspreken van de reserves blijft nog even een consistent onderdeel van het financiële beleid in Assen.

Met het ingediende herstelplan heeft de Provincie de gemeente Assen haar financiële vrijheid weer teruggegeven. Hoopvol. Maar structureel op orde was het plan nog niet, schreef de Provincie toen ze Assen weer vrij liet. Ook dat klinkt zorgelijk voorzitter.

En dan zijn we dit voorjaar geconfronteerd met de corona pandemie. Menselijk leed door het virus. Menselijk en financieel leed ook vanwege de effecten van de landelijke maatregelen. Ook voor ondernemers, instellingen en de gemeente zelf.
Zorgelijk voorzitter, niet alleen vandaag maar ook richting toekomst.

Daarom hebben we juist nú een kijk op die toekomst nodig. Een veranderende toekomst. Enige vorm van leiderschap. Een eerste visie op die toekomst voor Assen. Dat geeft ons houvast. En dat is belangrijk in deze tijd.

Dat brengt me tot de vraag waar ons dat houvast wordt geboden bij deze kaderbrief?

Welnu, wij hebben dat houvast niet gevonden.
Wat we wel zien, is de onzekerheid in hoe het financieel gaat. De sombere verwachtingen ook. Net als bij die analyse van de effecten van corona.
We moeten vooral wachten op meer duidelijkheid vanuit Den Haag. Dat is de boodschap die we krijgen..
Tot die tijd is het vooral oorverdovend stil in Assen.
Zo stil zelfs dat deze raad 2 weken geleden een motie moest aannemen om het college tot actie op te roepen om de lokale economie in coronatijd te ondersteunen.

Waarom zit het college zo stil?
Bij een stilte voor een mogelijke storm, mag je toch ook enige anticipatie verwachten? Genoeg gemeenten die ook uitspreken dat er even een rem op uitgaven gaat. Investeringen even uitstellen ook. Of verdere aanzetten geven om de veranderingen met corona een plek te geven.
We horen graag de kijk van het college hierop.

Tot slot voorzitter.
Dát het college kan handelen zonder volledig zicht te hebben, is ook duidelijk. Want de verkoop van de aandelen in vliegveld Eelde is al aangekondigd. Terwijl ook hier pas na de zomer duidelijkheid komt over de diverse toekomstscenario’s. Stil afwachten was hier nu wel gepast.

Tot zover

 

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2020)