plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De vorige economische agenda dateert van 2008. Hoog tijd dus dat er weer richting gegeven wordt voor de komende jaren. Hoewel we de gemeentelijke invloed ook weer niet te groots moeten zien. Goed faciliteren van de bestaande economie is toch echt de basis. En als zich kansen voordoen, moet je die vooral zien te pakken. Dat vraagt wat nederigheid soms. En het vraagt dat je kan meebewegen om oplossingen te bieden. Zo houd je bedrijven hier én zo trek je nieuwe bedrijven wellicht over de streep.

Er staat ook wel wat druk op sommige sectoren. De overheidssector wil toch nog steeds die samenvoegingen. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de Rechtbank hier. Nu is het weer even stil, maar voor hoe lang? En in de zorg zijn ze op zoek naar hoe het werk slimmer kan. Proeven met robots. Of die controles op afstand. Daar heeft deze coronatijd al bij geholpen, want bij een huisarts kom je al bijna niet meer binnen.

In de economische agenda staan de kansen voor Assen benoemd. Niet allemaal even wereldschokkend. En wel wat wrang ook. Want Assen heeft de afgelopen jaren wel wat kansen gemist. Zo hebben ze in Roden vooral gehandeld toen daar de werkgelegenheid onder druk kwam. Met de Health Hub als resultaat. Zoek dan als Assen nog maar eens je eigen invulling in deze sector. Het valt niet mee.
En natuurlijk die alom geprezen vrijetijd sector. Voor een toeristische provincie als Drenthe zeer van belang. Maar er mocht geen Outlet center komen van een deel van de Asser binnenstad en vervolgens de Provincie. En daarmee waren ook de andere initiatieven zoals Ice en Snow World verdwenen. Om dan in je economische agenda de vrijetijdsector als kansrijk te benoemen …

Rouwen om wat niet is geworden, natuurlijk kan en mag dat. Maar daarna moet de blik wel weer vooruit. En dat doet deze agenda zeker wel. De ondernemers van Assen zijn er ook klaar voor om samen weer stappen te maken.

In de raadsvergadering (18 juni 2020) zelf ontstond een vreemde situatie. Het college had voorgesteld om eerst alleen geld uit te trekken voor het komende half jaar. De rest van het geld nodig om die agenda uit te voeren moet dan bij de begrotingsbespreking worden afgewogen. PLOP vind dat het zo niet werkt en we zouden daar ook niet voor zijn geweest. Maar de coalitiepartijen dachten daar óók zo over en zij deden het voorstel om dan maar al het nodige geld bij die begroting te bespreken. Tegen het college in dus. Prima plan in onze ogen.

Dit amendement van de coalitiepartijen is in ruime mate aangenomen. Daarna was bijna iedereen akkoord met de voorgestelde economische agenda.
Overigens zat in dit amendement ook nog het voorstel om 100.000 euro vrij te maken voor de ondersteuning van de economische sector in Assen. De vrijetijdsector voorop. Overigens, dit betreft geen geld schenken aan partijen of lenen. Het gaat vooral om gesprekspartner te zijn en brede initiatieven ook te ondersteunen vanuit de gemeente. Prima initiatief in deze tijd. Voor PLOP staat de Stad op 1.

Henk Santing
fractievoorzitter

Bijdrage economische agenda 18 juni

Het economische succes van Assen wordt vooral bepaald door al die ondernemingen en organisaties die hier actief zijn. Hun enthousiasme over de werknemers, deze mooie stad en de ondersteuning vanuit de gemeente Assen, is de beste reclame die we kunnen hebben. Dit zou de basis én een speerpunt moeten zijn van onze economische agenda en onze inspanningen. De lenigheid in onze houding als gemeente, om tot oplossingen voor ondernemers te komen, is daarbij noodzakelijk.
Want zó pak je de kansen die langskomen. En zó maak je je eigen geluk.

Een goede voorbeeld van lenigheid is de aanpak van de vraag van Burgerhout. Dan ben je bezig actief te handelen voor het Asser economisch geluk.

Voorzitter, deze agenda geeft goede richtingen. Maar het mag van ons scherper en duidelijker.
Na het toeristenbelasting debacle heeft de sector zich georganiseerd. Ironisch wellicht, maar het heeft het belang van de vrijetijdsector voor Assen versterkt. Goed dus dat de gemeente daar nu serieus mee aan de slag gaat.
Met focus op de vrijetijdsector moet die TRZ echt een prominentere plek in deze agenda krijgen. Juist rond de TRZ is lenigheid nodig, gezien de gemiste kansen aldaar. Lenigheid van Assen, maar ook van de Provincie. Want konijnen hebben genoeg andere plaatsen om rond te huppelen.

Erosie van de 2 belangrijkste economische sectoren, zorg en overheid. Het vraagt visie op de toekomst. De koppeling met onze Europese lobby mag dan wel duidelijker gesteld worden. Ook hier is lenigheid zeer gewenst. Beweeg mee met Europese belangen en doelstellingen. Leer van onze partnergemeente Poznan. Die weten hoe je Europees geld binnen krijgt. Want op sommige gebieden zijn we als Asser-regio ook gewoon als achterstandswijk in Nederland te positioneren. Daarin wil Europa graag investeren.

Dan de financiering van deze economische agenda voorzitter.
Slechts voor een half jaar geld vragen en de rest bij de afwegingen van de komende begroting. Zo werkt het wat ons aangaat niet. Je maakt een economische agenda voor de komende jaren én maakt de financiën vrij. Zo werkt het wel.
Dan is het nu toch sneu dat die reserve “stimulering economisch beleid” in het herstelplan zo hoog nodig door het college moest worden opgeheven om het geld in de algemene reserve te kunnen stoppen. Wij hebben het toen nog benoemd …. de economische agenda komt er aan. Jammer.

Steun in het kader van corona? De wethouder benoemde het schoorvoetend vorige week. Waarom dan niet gewoon doen in deze tijd als zoiets voor de stad zo nodig is? Waar is de bestuurskracht van dit college?
Nu hebben we een amendement dat daar om vraagt.
Wij hadden dit liever over 2 weken besproken. Tijdens de kaderbrief en de coronavisie van het college. Daar waar deze vraag ook thuishoort.
Maar voorzitter, het voorstel ligt er vandaag. En zeker weten dat Stadspartij Plop de lokale economie en cultuur wil ondersteunen daar waar dat nodig is en kan.
De Stad staat bij PLOP altijd op 1.

Tot zover