plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Aan het college van burgemeester en wethouders van Assen

Assen 28-5-2020

Betreft: Vragen n.a.v. een artikel in het DvhN d.d. 28 mei betreffende saneringsproblemen rond het project Mercuriushof in Assen.

Geacht College,

Voor zover wij uit het artikel kunnen opmaken heeft de gemeente geen verwijtbare rol in het geheel. Dus zijn de gedupeerde woningbezitters geheel aangewezen op Geveke Bouw, de uitvoerder van het project Mercuriushof. En daar knelt het een enigszins.

Navraag door Stadspartij PLOP leert dat de gedupeerde bewoners zich niet gehoord voelen en dat de communicatie sterk te wensen overlaat.

Dienen zich de volgende vragen aan:

  1. Hoever gaat de gemeentelijke verantwoording als toezichthouder/bewaker van een bouwproject als dit?
  2. Voelt u zich niet enigszins (zij het moreel) verplicht uw verantwoording te nemen en een soort van mediatorrol te aanvaarden en u hiermee sterk te maken voor deze groep gedupeerde inwoners van onze prachtige gemeente?

Mvg

Kees Boonzaaijer

Namens de fractie van Stadspartij PLOP