plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,


Wat Stadspartij PLOP betreft bevat deze Kadernota Kunst en Cultuur veel positieve zaken.

Zaken waar wij al vaak aandacht voor hebben gevraagd, zoals kunst in de openbare ruimte, zoals broedplaatsen voor al dan niet nieuw talent, zoals een wat meer gestructureerde ondersteuning van het Drents Museum.

Het blijft jammer, dat het totale budget dat beschikbaar is voor kunst en cultuur zo’n vertekend beeld geeft, omdat de kosten van huisvesting zo’n hele grote hap uit dat budget nemen. Over de verdeling van het budget na aftrek van de huisvestingskosten hebben wij een technische vraag gesteld. Uit het antwoord hierop blijkt dat “de grote drie” ook van dit restant een groot deel opslokken. Uiteraard zijn dit voor Assen belangrijke parels, maar aan de andere kant is het erg jammer dat aan andere ontwikkelingen op deze manier niet goed tegemoet kan worden gekomen. Met drie parels maak je namelijk geen collier.

Positief is de wijze waarop het college de hand in eigen boezem steekt als het gaat om de geringe aandacht in het verleden voor cultuur en de relaties met de culturele partners. Positief is ook het proces dat heeft geleid tot het voorliggende concept. Waarbij vertegenwoordigers van culturele instellingen en verenigingen intensief zijn betrokken. We lezen dat het college de komende maanden in samenspraak met het culturele veld aan de slag gaat met het uitvoeringsprogramma. Een goede zaak om van deze -ruim aanwezige- betrokkenheid en kennis gebruik te maken. Temeer daar het beoogde proces voor de totstandkoming van een cultuuragenda in een eerdere bestuursperiode niet tot enig resultaat heeft geleid. In dit kader de vraag of het college hieraan een tijdspad kan verbinden?

De nota gaat uit van werkplaatsen, broedplaatsen en expositieruimte. Faciliteiten die hard nodig zijn om kunst en cultuur in Assen te laten bloeien, en die zullen bijdragen aan de ontwikkeling tot een spraakmakende provinciehoofdstad. Jammer dat de Vastgoednota nog niet zover is, dat al een tipje van de sluier kan worden opgelicht omtrent de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden. Wij maken ons zorgen over de mogelijkheden voor hedendaagse kunst (en kunstenaars) en zullen deze ontwikkelingen dan ook op de voet volgen. Tip: voor exposities is binnenkort een mooie ruimte in De Nieuwe Kolk beschikbaar…..

Goed ook, dat aandacht wordt besteed aan cultuuronderwijs en culturele activiteiten voor kinderen en jongeren, en dat in overleg met jongeren en betrokken partijen wordt gekeken naar mogelijkheden voor de passieve jongerencultuur.

Kortom, voorzitter, Stadspartij PLOP stemt graag in met de cultuurnota en wacht in spanning het uitvoeringsprogramma af.

 

Janna Booij tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 7 mei 2020