plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 30 april 2020

Van:  Stadspartij Plop

Aan:  het college van B&W gemeente Assen


Onderwerp: pilot verduurzaming Sporthal Marsdijk en de SPUK subsidie


Geacht College,


In uw brief van 23 april informeert u de raad van de gemeente Assen over de stand van zaken van de pilot verduurzaming Sporthal Marsdijk. Voor de raad relevant, is de informatie over de SPUK. Daar waar een subsidie van 467.000 euro verwacht werd, blijkt dit nu hooguit 263.000 euro te kunnen worden. Ruim 200.000 euro minder dus.
In uw brief licht u de oorzaak van deze tegenvaller toe. Dit vindt zijn oorsprong in een uitspraak van de Hoge Raad op 10 januari 2020. Dat is nadat u als college het voorstel van de pilot goedkeurde, maar tegelijk ruim voordat de gemeenteraad van Assen hierover haar besluit nam.

De gang van zaken hierin verbaast ons niet alleen, het verbijstert ons.
In het consulterende overleg hierover op 6 februari hebben wij vragen gesteld over het ontbreken van enige vorm van risico inschatting over de opgenomen SPUK subsidie. Ter plekke kon het college hierop niet ingaan. In het besluitvormende overleg van 13 februari kon u zich vinden in onze constatering doch u achtte de risico’s beperkt.
Juist in deze week die u ter beschikking had naar aanleiding van onze vragen, had de informatie over het Hoge Raad besluit van 10 januari toch echt boven tafel moeten komen. De informatie wás de tweede helft januari (14 én 23) al aanwezig in de organisatie.

Uw tekst en uitleg over hoe alles net toevallig langs elkaar heen is gelopen en het projectteam pas begin maart heeft bereikt, is flinterdun. Dat u vervolgens zo’n 6 weken wacht met de raad hierover te informeren is verbijsterend. De raad informeren staat echt op één.
Uw bewoordingen dat de uiteindelijke tegenvaller van nog steeds 146.000 euro binnen het project is op te vangen, zijn alles behalve geruststellend. Het lijkt er daarmee op dat u het hele bedrag aan “onvoorzien” van 80.000 euro inmiddels hiervoor bestemd heeft.

Dat u schrijft dat u afspraken heeft gemaakt om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen en dat het uw volle aandacht heeft, klinkt nobel én schuldbewust. Dat laatste terecht wat ons aangaat. Want als u tijdens raadsvergaderingen aangesproken wordt op dit soort onderwerpen, kan het niet zo zijn dat we als raad vervolgens dit soort onaangename verrassingen terug krijgen.

Met vriendelijke groet,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

- in afschrift aan de media -