plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Met het afblazen van het Outlet Centrum door de Provincie kwamen ook de andere ontwikkelingen op de TRZ onder druk te staan. Nog versterkt doordat de Provincie de IJsbaansubsidie cadeau deed aan Hoogeveen. Na het te verwachten Hoogeveense fiasco was er nog een sprankje hoop dat Assen met ook een Snowworld toch nog tot een IJsbaan kon komen. Het college gelooft daar niet meer in en dat lijkt niet onbegrijpelijk. Wat te doen dan met de reserve die Assen voor de IJsbaan heeft staan?

Die TRZ biedt Assen en de regio nog steeds dé kans op toeristische en economische ontwikkeling. Het gebied is bij uitstek geschikt en we hebben er als gemeente ook al het nodige in geïnvesteerd. Juist in deze tijd waarin het investeringsklimaat wat terughoudend is, is het dan van belang dat je als gemeente je investeerders wat te bieden hebt. Dat kan in de ogen van PLOP door die reserve van de IJsbaan te behouden voor de TRZ. Daartoe heeft PLOP, samen met de PvdA, in de raadsvergadering van 23 april 2020 voorgesteld om dat IJsbaangeld in een aparte, speciaal voor de TRZ bedoelde, TRZ-reserve te stoppen.

Het college ziet dit anders. Het IJsbaangeld wordt nog net niet aan die leeg getrokken algemene reserve toegevoegd. Zij zien een nuttige bestemming voor algemene grote investeringsprojecten en stoppen het geld in zo’n reservepotje. Niemand die kan (of wil) zeggen welke projecten dat dan zijn. Maar wel zeggen dat het vooral voor Assen is, voor als zich mooie kansen voordoen.

Het staan voor die TRZ is inmiddels een achterhoede gevecht geworden. Alleen PLOP en de PvdA blijken bereid het IJsbaangeld daarvoor te willen reserveren. Partijen als de VVD en D’66 belijden het belang van de TRZ alleen met hun mond, voor de bühne dus.

Daarmee maakt het college de TRZ-ontwikkeling tot een Assense klucht. Maar dan wel eentje waar niet om te lachen valt. Hooguit als een Drentse boer met kiespijn.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop